DRIFT & LICENS

Drift

Swedlock Pro levereras som en molntjänst där Swedlock ansvarar för upprätthållande, övervakad driftsäkerhet av systemet på redundanta och säkra servrar samt daglig backup av användardata. Driften sköts av ett svenskt aktiebolag certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 27001, på ett datacenter i Sverige. Genom att utnyttja Swedlocks molntjänst säkerställer företag och verksamheter att alla IT-system inklusive Swedock Pro kör de senaste mjukvarureleaserna med de senaste säkerhetspatcharna. 

Även licenser för samtliga mjukvaror kopplade till systemet ingår, utan begränsningar på antal användare, nycklar eller lås i systemet. Administration av nyckelhanteringssystemet sker via webbläsare och det administrativa gränssnittet Swedlock Pro Manager. Inloggning sker mot webbtjänsten med användarnamn och lösenord och kan kompletteras med tvåfaktors inloggningssystem.

Licenser

Swedlock Pro och Swedlock Pro Manager

Licensavgiften täcker de kostnader som Swedlock har och har haft för utvecklingen av Swedlock Pro, Swedlock Pro Manager, Swedlocks mobilapp och kommunikationsprogramvara i hela systemet. Utvecklingen av mjukvaran sker kontinuerligt och när Swedlocks molntjänst nyttjas säkerställer alla kunder att de har den senaste versionen av Swedlock Pro.