NYHETER
17 mai 2020

Flere redningstjenester i Sverige signerer avtale om Smart Passage

SOS Alarms digitale nøklerSOS Alarm har, sammen med bl.a. Swedlock, utviklet “Smart Passage” – en tjeneste som muliggjør mer effektiv branninnsats ved å gi redningstjenesten digital tilgang til eiendommer med automatiske brannalarmer. Den første som begynte å bruke digitale nøkler er Redningstjenesten i Jämtland, Stockholm Fire Defense System (SSBF) og Redningstjenesten Östra Götaland (RTÖG).

– Ved brannalarm må nødetatene kunne komme raskt inn i eiendommen. Smart passasje gir redningstjenesten digital tilgang til eiendommer i tilfelle en alarm. Vi ser frem til å samarbeide med redningstjenestene og håper at Smart Passage vil bidra til mer effektiv redningsinnsats, sier Sofia Savander, ansvarlig for tjenesten ved SOS Alarm.

En rask og effektiv respons på branner er viktig for å minimere skader på liv og eiendom. Viktige sekunder går tapt i redningstjenestens utrykning når fysiske nøkler til brennende bygninger skal håndteres. Smart Passage-tjenesten erstatter nødetatenes administrasjon av fysiske nøkler ved å muliggjøre digital tilgang til eiendommer.

– Vi ser klare fordeler med det nye systemet. Det er helt i tråd med vår ambisjon om å øke sikkerheten i samfunnet ved å kontinuerlig jobbe for å bli mer effektive og bedre til å løse oppgavene våre, sier Niklas Nordenskär, leder for redningsavdelingen ved brannvesenet i Stockholm.

Ved bruk av Smart Passage er redningstjenestens kjøretøy utstyrt med teknologi som muliggjør digital innpassering. Bygningene er igjen koblet til Smart Passasje gjennom eksisterende tilgangssystem eller gjennom installasjon av smarte låser. Når en automatisk alarm utløses, får redningstjenesten automatisk tilgang til eiendommen der alarmen er utløst. I utrykningskjøretøyet er det en aktiveringsenhet og en digital nøkkel som blir gitt autorisasjon ved utrykning. Nødetatens tilgang til eiendommen er bare aktiv i responstiden og vil bli suspendert så snart hendelsen er over.

– Det er morsomt at Smart Passage har blitt en så suksess. Smart Passage er en unik og samfunnsnyttig løsning som vi i Swedlock er veldig stolte av å kunne delta i og utvikle og levere sammen med SOS Alarm, sier administrerende direktør i Swedlock, Johan Hörberg.

Swedlock AB utvikler, produserer og selger digitale låseløsninger til bedrifter i offentlig sektor. I dag brukes selskapets systemer blant annet innen hjemmesykepleie, renovasjon, redningstjenester og energiforsyning. Selskapet tilbyr den moderne «Nøkkelen til byen» som forenkler, effektiviserer og skaper samfunnsnytte ved å muliggjøre bedre samhandling mellom samfunnets aktører i hverdagen og ved spesielle hendelser. Swedlock holder til i Halmstad i Sverige og sysselsetter rundt 50 personer. For mer informasjon om Smart Passage, kontakt SOS Alarms informasjonssenter +46 8-205307For mer informasjon om Swedlock AB og våre digitale låssystemer, ta kontakt med administrerende direktør Johan Hörberg på telefon +46 10-4348660 eller daglig leder Swedlock Norge As, Tor Arild Mortveit, telefon +47 416 00 217