DIGITALT LÅSSYSTEM – SWEDLOCK PRO

Det finnes mange digitale låssystem, men bare ett Swedlock Pro

I Swedlock Pro har vi samlet flere nye og smarte funksjoner. De er utviklet tett på våre kunder som har etterspurt nye løsninger. Samtidig har vi benyttet anledningen til å oppdatere vårt digitale låsesystem. Resultatet er et helt unikt svensk, sikkert digitalt låsesystem.
Låsesystemet løser utfordringer med tilgjengelighet, nøkler og sikkerhet innen eksempelvis hjemmetjeneste, samfunnskritisk infrastruktur, redningstjeneste, sanitær og sykehus. Swedlock sitt digitale låsesystem inneholder løsninger for alle typer låser, fra sylindere til hengelåser.

Felles for disse virksomhetene:
• Omfattende håndtering av mekaniske nøkler
• Risikofylt håndtering og tap av nøkler rammer privatpersoner eller samfunnskritiske funksjoner
• Behov for å følge opp og rapportere hendelser, noe som ikke er mulig med mekaniske nøkler

Digitalt låssystem med mange muligheter

Swedlock Pro administreres i det brukervennlige nettbaserte grensesnittet Swedlock Pro Manager. Administratorer logger på systemet med brukernavn og passord. For å øke sikkerheten kan du bruke tofaktorpålogging eller Single Sign-On (SSO). Systemet oppfyller de høyeste sikkerhetskravene (SSF 3523) og er utviklet for å være et moderne arbeidsverktøy for administratorer, installatører og brukere.

Swedlocks systemløsning kan håndtere store mengder låser og nøkler samt komplekse strukturer og relasjoner. Alle data i systemet og all kommunikasjon mellom delene av låsesystemet er kryptert i henhold til høyeste klasse i gjeldende standarder. Swedlock Pro Manager passer krevende sikkerhets- og autorisasjonsstrukturer med administrasjon på ulike hierarkiske nivåer, men fungerer like godt for enklere organisasjonsstrukturer. Administratorer lager enkelt rapporter med for eksempel logger eller annet datainnhold.

Systemet driftes på servere i Sverige for å sikre de siste kravene til en skytjeneste for samfunnskritiske aktører. Produktene i Swedlock Pro-serien er utviklet og produsert ved Swedlocks anlegg i Halmstad.

Les mer om Swedlock Pro Manager

En ny generasjon nøkler

Den digitale nøkkelen minner om en vanlig nøkkel. Forskjellen er at du kun har én nøkkel, og at den må oppdateres og aktiveres i definerte tidsintervaller for å fungere. Nøkkelen er lastet med tilganger etablert i Swedlock Pro manager. Tilgangene i nøkkelen gjelder kun for en forhåndsbestemt tid, så skulle nøkkelen mistes, kan den ikke misbrukes.

Tilganger i systemet overføres til nøklene enten via app eller en oppdateringsenhet som er koblet til skytjenesten. For å kunne bruke nøkkelen, må brukeren aktivere nøkkelen ved å taste inn en PIN-kode på app, oppdateringsenheten eller på en bærbar aktiveringsenhet. Aktiveringstiden er justerbar og en oppdatert nøkkel med riktige tillatelser kan ikke brukes hvis den kommer i feil hender. Nøklene trenger derfor ikke oppbevares i eller distribueres gjennom omfattende nøkkelskap. Nøklene deaktiveres i oppdateringsenheten eller automatisk etter innstilt tid.

Swedlocks nøkkel finnes i to utførelser; Standard og BT (Bluetooth®).

Mens Standard-nøkkelen inneholder et utskiftbart CR2032 litiumbatteri, har BT-nøkkelen et oppladbart batteri som lades med en med en standard mobillader (USB-C). BT-nøkkelen har samme grunnleggende funksjoner som Standard-nøkkelen, men oppdateres via Bluetooth® ved hjelp av Swedlock-appen. 

Nøklene samler loggfiler fra låseenhetene som overføres til skytjenesten ved oppdatering. Nøkkelen har ingen mekanisk profil, noe som skaper stor fleksibilitet uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Begge nøklene har mulighet for offline aktivering ved for eksempel strømbrudd eller internettavbrudd.

Les mer om Swedlocks Nøkler

Nøkkeloppdateringsenhet

For at nøkkelen skal ha riktige tilganger før et arbeidsskift, må den oppdateres mot autorisasjonssystemet før bruk. Dette gjøres vanligvis via en fast nøkkeloppdateringsenhet. Ved hjelp av Bluetooth® kan også BT-nøkkelen oppdateres via Swedlock-appen. Når tilgangene er overført, må nøkkelen aktiveres for å åpne en lås. Dette gjøres ved hjelp av en PIN-kode som legges inn i en oppdateringsenhet, mobilapp eller aktiveringsenhet.

Aktiveringsenheten øker sikkerheten ytterligere. Det er en liten og fleksibel aktiveringsenhet som brukes til å aktivere en nøkkels tilganger akkurat når de skal utføres, helt offline. Kort aktiveringstid på en nøkkel gjør at nøkkelen ikke kan brukes hvis den går tapt.

Les mer om Swedlocks nøkkeloppdatering

APP for både brukere og installatører

For å gjøre arbeidsdagen enklere og mer effektiv for brukere og installatører har vi utviklet en mobilapp. Swedlock-appen brukes til å oppdatere nøkkelen med nye tilganger, aktivere nøkkelen og returnerer logg tilbake til systemet.

Appen brukes også ved installasjon av låser og service. Installatører logger på en egen del av appen, den såkalte servicedelen, appen brukes da til å geografisk posisjonere låser samt legge låsene rett inn i riktige låsgrupper.

Les mer om Swedlock-appen

Geodata

Geografisk posisjonering muliggjør flere forskjellige funksjoner. I Sverige brukes låseposisjonen innenfor Smart Passage slik at SOS Alarm kan åpne låsene for nødetater eller ambulanser basert på geografisk plassering av en ulykke eller brann. Tilganger kan også styres fra ruteoptimaliseringsprogrammer til for eksempel renovasjon. For enkelte infrastrukturvirksomheter med geografisk spredning er det snakk om å plassere ulike låsepunkter.

Swedlock Alert 

Sammen med Swedlock-appen kan Swedlock Pro minne nøkkelbrukeren om å låse en hengelås etter innsetting. Et unikt tilbehør til hengelåsen og mobiltelefonens GPS-funksjon sørger sammen for at en push-varsling minner nøkkelbrukeren om å utføre låsingen på riktig sted.

Integrasjoner

Et åpent standardisert grensesnitt (API) muliggjør integrasjon med andre systemer, for eksempel overføring av brukere og logger. Autorisasjonssystemet støtter Single Sign-On, såkalt felles innlogging og overordnet personalhåndtering gjennom katalogtjeneste f.eks. AD. Spesielle justeringer kan gjøres i samarbeid med kunden.