Digitale nøkler og låser for raskere innsats ved alarm


Ved å bruke Swedlocks digitale låssystem, unngås tungvint nøkkelhåndtering som tidligere med å lete etter riktige nøkler og ha direkte tilgang til alarmobjektene og andre digitale Swedlock-låser i samfunnet.

Passer alle dører og flertallet av fasadenøkkelskap

Kan monteres på beboerdører, portrom, hovedinnganger og søppelrom, men også i vaskerom, på porter, bommer, fasadenøkkelskap og nøkkelrør.


Batterifri låser

Krever verken batterier eller fast strømforsyning.
Ressursbesparende og vedlikeholdsfrie låsenheter.


Loggede besøk

Logger både åpninger og forsøk på åpninger. Full kontroll over hvem, hvor og når.


Objekt med automatalarm

Nye komplette skap eller oppgradere eksisterende fasadebokser. Regulere forskjellige tilgangsnivåer ved adgang.


Samarbeid

Samarbeid om låser mellom kommunale virksomheter for effektiv nøkkelhåndtering som sparer tid, penger og fremskynder innsatsen.


Digital nøkkelhåndtering
for
blålysetater

Nøkkelhåndtering innen redningstjenesten blir en økende utfordring. Mange kommuner velger å utnytte mulighetene for digitalisering gjennom innføring av digital nøkkelhåndtering. På denne måten kan redningstjenesten bruke ressurser mer effektivt, øke kvaliteten og sikkerheten til alle aktører i samfunnet

Med Swedlocks digitale låssystem får du et smart og sikkert system med helt batterifrie låser. I Swedlocks digitale låssystem finnes låsenheter for hoveddører, porter, portrom, beboerdører, søppelrom, vaskerom og medisinskap – ja til og med for hengelåser, fasadenøkkelskap og nøkkelrør.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel for alle låser. Med smarte synkstasjoner eller via mobiltelefon lastes den digitale nøkkelen enkelt med relevante tilganger og aktiveringstid for et nytt arbeidsskift. Før den digitale nøkkelen aktiveres eller etter at aktiveringsperioden er utløpt, har den ingen funksjon.

Swedlocks system logger alle opplåsninger og forsøk på opplåsninger i systemet. Sporbarhet og tidslogger skaper sikkerhet for ansatte, eiendomseiere og ledere. Loggene lastes automatisk ned fra de digitale nøklene til det skybaserte administrative systemet der administratoren enkelt ser alle hendelser.

Med Swedlocks system og konseptet «Nøkkelen til byen» har du også muligheten for samarbeid om låser mellom kommunale virksomheter for effektiv nøkkelhåndtering som sparer tid og penger. I tillegg tilbyr Swedlock Smart Passage konseptet for rask tilgang og begrenset autorisasjon i løpet av innsatstiden. Dette øker sikkerheten mens enhetene raskt kan få tilgang til objektet med nærliggende eiendommer.

Smart

Swedlocks smarte låser er batterifrie og krever ingen vedlikehold. Låsene monteres uten å påvirke dørmiljø og krever ikke elektrisk installasjon eller utskifting av batteri.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til alle låser. Nøklene er aktive under innsatsen og slutter automatisk å fungere når det er ferdig. Dette skaper trygghet for ansatte, brukere og ansvarlige.

Raskt

Swedlocks låser åpnes like raskt som med en vanlig nøkkel og uten behov for teknisk kompetanse, apper eller mobiltelefoner.

Swedlocks etablerte prosjektmodell og erfarne montører og partnere sikrer en rask og effektiv installering av så vel små som store installasjoner, noe som betyr at systemet kan settes i drift raskt og at du som kunde kan dra nytte av ressursbesparelsene.

Sikkert

Gårdseiere og objektseiere forutsetter at redningstjenesten velger en låsløsning som oppfyller grunnleggende tyveri- og brannvernstandarder. Swedlocks låser er godkjent og sertifisert i henhold til SSF 3522 og brannvernstandarden EN 16341: 2014.

Smidig

Swedlocks unike DUO-lås betyr at du kan beholde eksisterende låssylindere slik at eiendommens eksisterende nøkler fungerer helt som før. Beboerne og deres pårørende bruker den vanlige låsen og personalet den digitale. DUO-låser er enkle å montere på alle dører og porter, krever ingen elektrisk installasjon og er monteres uten å skade døren, noe som i betydelig grad letter samarbeidet med eiendomseiere.

I sortimentet finnes låssylindere av standardmodeller som passer til alle eksisterende låser og dører, men også smarte nøkkelbokser, hengelåser og sylindere til  gårdsrom og porter. Med Swedlock BLUE kan du enkelt løse alle låser.

De digitale nøklene er utstyrt med et standard batteri og kan håndtere tusenvis av åpninger. Nøkkelen gir et signal i god tid før det er tid for et enkelt batteribytte.

Produkter


Nøkkeloppbevaringsenheter

Våre nøkkellagringsenheter – eller nøkkelbokser som de også kalles – er et praktisk supplement til DUO-låsene for å oppnå en heldekkende låsløsning. Nøkkelbokser brukes der det av ulike grunner ikke…


Les mer

Duo Smalprofil

Duo smalprofil er en digital dobbeltfunksjonslås tilpasset - hovedsakelig - inngangsdører og dører med smale aluminiumsprofiler. Duo smalprofil er batterifri og krever minimalt med vedlikehold.


Les mer

Duo City

DUO City er den nyeste generasjonen dobbeltfunksjonslåser fra Swedlock. I likhet med alle Swedlocks låsprodukter er også DUO City helt batterifri og krever minimalt med vedlikehold.


Les mer

Digitale låsesylindere

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Les mer

Digitale hengelåser

Vi kan som ensam leverantör visa upp marknadens säkraste digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Men i sortimentet finns flertalet varianter i flera låsklasser som kan fås med…


Les mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar