Digitale nøkler til alle hjemmetjenstens låser


Ved å bruke Swedlocks digitale låssystem, unngås tungvint nøkkelhåndtering på gamle måten og kan i stedet bruke spart tid og ressurser til å øke kvaliteten i omsorgen.

PASSER ALLE DØRER

Kan monteres på beboerdører, portrom, hovedinnganger og søppelrom, men også i vaskerom, på porter og bommer.


BATTERIFRI LÅS

Krever verken batterier eller fast strømforsyning. Ressursbesparende og vedlikeholdsfrie låsenheter.


OFFLINEFUNKSJON

Fungerer uten strøm og internettforbindelse. Sikkert selv ved uvær eller annen krise.


LOGGEDE BESØK

Logger både åpninger og forsøk på åpninger. Full kontroll over hvem, hvor og når.


DIGITALE MEDISINSKAP

Nye komplette skap eller oppgradere eksisterende. Regulere forskjellige tilgangsnivåer.


REDNINGSTJENESTEN & RENOVASJON

Samarbeid om låsene mellom kommunale etater for effektiv nøkkeladministrasjon som sparer tid og penger.

Digital nøkkelhåndtering for pleie og omsorg

Nøkkelhåndtering innen eldreomsorg og hjemmetjeneste blir en økende utfordring. Mange kommuner velger å utnytte mulighetene for digitalisering gjennom innføring av digital nøkkelhåndtering. På denne måten kan kommunen bruke ressursene mer effektivt, øke kvaliteten på pleie og omsorgen.

Med Swedlocks digitale låssystem får du et smart og sikkert system med helt batterifrie låser. Til låssystemet finnes låsenheter for porter, hoveddører, beboerdører, søppelrom, vaskerom og medisinskap – ja til og med for hengelåser.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel for alle låser. Med smarte synkstasjoner eller via mobiltelefon lastes den digitale nøkkelen enkelt med relevante tilganger og aktiveringstid for et nytt arbeidsskift. Før den digitale nøkkelen aktiveres eller etter at aktiveringstiden er utløpt, har den ingen funksjon.

Swedlocks system logger alle opplåsninger og forsøk på opplåsninger i systemet. Sporbarhet og tidslogger skaper sikkerhet for ansatte, brukere og ledere. Loggene lastes automatisk ned fra de digitale nøklene til det skybaserte administrative systemet der administratoren enkelt ser alle hendelser.

Med Swedlocks system og konseptet «Nøkkelen til byen» har du også muligheten for låssamarbeid mellom kommunale virksomheter for effektiv nøkkeladministrasjon som sparer tid og penger.

Smart

Swedlocks smarte låser er batterifrie og krever ikke noe vedlikehold. Låsene monteres uten å påvirke dørmiljø og krever hverken batterier eller fast strømforsyning.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til alle låser. Nøklene er aktive under arbeidsskiftet og slutter automatisk å fungere når det er ferdig. Dette skaper trygghet for ansatte, brukere og ansvarlige.

Raskt

Swedlocks låser åpnes like raskt som med en vanlig nøkkel og uten behov for teknisk kompetanse, apper eller mobiltelefoner.

Swedlocks etablerte prosjektmodell og erfarne montører sørger for en rask og effektiv installering av både små og store installasjoner, noe som betyr at systemet kan settes i drift raskt og at du som kunde kan dra nytte av ressursbesparelsene.

Sikkert

Gårdeiere og beboere forutsetter at eldreomsorgen velger en låsløsning som oppfyller grunnleggende tyveri- og brannvernstandarder. Swedlocks låser er godkjent og sertifisert i henhold til SSF 3522 og brannvernstandarden EN 16341: 2014.

Systemet fungerer selv uten strøm og internettforbindelse, og dermed fungerer det selv når det er uvær eller annen krise.

Smidig

Swedlocks unike DUO-lås betyr at du kan beholde eksisterende låssylindere slik at byggets eksisterende nøkler fungerer nøyaktig som før. Beboerne og deres pårørende bruker den vanlige låsen og personalet den digitale. DUO-låser er enkle å montere på alle dører og porter, krever ingen elektrisk installasjon og monteres uten å gjøre skade på døren, noe som i betydelig grad letter samarbeidet med eiendomseiere.

I sortimentet finnes låssylindere av standardmodeller som passer til alle eksisterende låser og dører, men også smarte nøkkelbokser, hengelåser og sylindere til eksisterende medisinskap, medisinvogner, gårdsrom og porter. Med Swedlock BLUE kan du enkelt løse alle låser.

De digitale nøklene er utstyrt med et standard batteri og kan håndtere tusenvis av åpninger. Nøkkelen gir et signal i god tid før det er tid for et enkelt batteribytte.

Produkter


Nøkkeloppbevaringsenheter

Våre nøkkellagringsenheter – eller nøkkelbokser som de også kalles – er et praktisk supplement til DUO-låsene for å oppnå en heldekkende låsløsning. Nøkkelbokser brukes der det av ulike grunner ikke…


Les mer

Duo Smalprofil

Duo smalprofil er en digital dobbeltfunksjonslås tilpasset - hovedsakelig - inngangsdører og dører med smale aluminiumsprofiler. Duo smalprofil er batterifri og krever minimalt med vedlikehold.


Les mer

Duo City

DUO City er den nyeste generasjonen dobbeltfunksjonslåser fra Swedlock. I likhet med alle Swedlocks låsprodukter er også DUO City helt batterifri og krever minimalt med vedlikehold.


Les mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar