Digitale låser og nøkler for infrastrukturfirmaer

Nøkkelhåndteringen i infrastruktursektoren utfordres av høye sikkerhetskrav, store personalstrømmer med forskjellige tillatelser og brede geografiske arbeidsområder der låser ofte befinner seg på utsatte steder. Dette krever en fleksibel og sikker løsning som letter hverdagen til de som er på feltet.

 

Vedlikeholdsfrie digitale låser

Swedlocks digitale låser er batterifrie og krever ikke vedlikehold. Låsene er montert uten påvirkning og krever verken elektrisk installasjon eller batteribytte.

Systemet tilbyr et komplett utvalg av sertifiserte digitale hengelåser og digitale låsesylindere til alle standarder. Disse kan brukes til å oppgradere eksisterende mekaniske låser og hengelåser til digital ved å erstatte den mekaniske sylinderen med en tilsvarende digital sylinder.

Digital nøkkelstyring for energiselskaper

Energiselskaper håndterer samfunnskritiske infrastrukturobjekter som krever høy sikkerhet. Ofte er objektene geografisk spredt og inkluderer alt fra transformatorstasjoner, nettstasjoner og kontorer. Nøkkelhåndtering for disse elementene kan ofte være tungvint, siden de ofte er utilgjengelige steder, samtidig som flere brukere kan åpne dører og låser.

Swedlocks digitale batterifrie låser åpner muligheten for å få loggførte åpninger til og med ved bommen midt i skogen, mens tilgangen til låsen kan deles av flere aktører. For service og på vaktarbeid kan tillatelse til å åpne låsen på feltet enkelt deles ut av administratoren uten at personalet trenger å hente en fysisk nøkkel sentralt.

Digital nøkkelhåndtering for teleselskaper

I telekombransjen er mastestasjoner og teknologibygg ofte spredt over et stort geografisk område. Dette, sammen med krav om høy sikkerhet og store personalstrømmer, krever smart og sikker nøkkelstyring.

Swedlock tilbyr et system der ansatte bruker en nøkkel med tilgangskontroll for alle elementene. Dette skaper full kontroll og letter arbeid i et stort geografisk område.

Digital nøkkelstyring for VA-selskaper

I VA er anleggene ofte lokalisert på steder der de blir utsatt for tøffe ytre forhold, samtidig som det er en stor personalstrøm med mange tillatelser som skal håndteres. Dette krever låser som kan håndtere alle miljøer og et system med smart tilgangskontroll.

Swedlock tilbyr et komplett utvalg av digitale låser som takler alle miljøer og er helt vedlikeholdsfrie. Systemet skaper også kontroll over tillatelser og gir oppfølging av hvilke låser som er åpnet og av hvem.

Digital nøkkelstyring for urbane nettverk

Eiere av digitale nettverk belastes ofte av tungvint nøkkelhåndtering der mange forskjellige aktører skal ha tilgang til den samme låsen til forskjellige tider. Det kan være for forskjellige siter, noder eller Meet Me Rooms. Siden fibernett er ekstremt viktig fra et infrastrukturperspektiv, bør det stilles høye krav til sikkerhet og sporbarhet for åpne låser – noe som kan oppnås med digital nøkkelhåndtering.

Swedlocks system gjør det mulig å dele låsetillatelser mellom både nettverkseiere og distributører. Samtidig får nettverkseieren muligheten til å bestemme begrensningene som låser kan åpnes i – av hvem de kan åpnes og mellom hvilke tidspunkter de kan åpnes.

Loggede åpninger selv ved veiens ende

Digital lås uten batterier

En av de største fordelene med Swedlocks digitale låser er at de er batterifrie. Dette betyr at de kan plasseres i praktisk talt hvor som helst, enten det er på en teknikkbod eller på en bom midt i skogen. Siden det er nøkkelen som aktiverer låsen i åpningsøyeblikket, blir låsen helt uavhengig av strømnettet eller konstante batteribytte i feltet. Batteriet i nøkkelen er standard og takler tusenvis av åpninger uten å gå tom.

Markedets sikreste digitale hengelås

Som eneste leverandør kan vi tilby markedets sikreste digitale hengelåser i den høyeste hengelåsklassen – grade 6, klasse 5. Imidlertid inneholder serien flere varianter i flere låsklasser som kan fås med ulik bøylehøyde og med eller uten fjær.

Mange av hengelåsene er også værbeskyttet og tåler de fleste klimatiske typer uten problemer.

DUO-lås for leiligheter

Det er ikke uvanlig at låser deles mellom beboere i leilighetsbygg og aktører i telekom, elselskaper eller fibernett. Da blir dere som aktører ofte henvist til – og avhengig av – at en eiendomssjef eller vaktmester kan bidra til å låse opp og gi tilgang for service på strategiske installasjoner innvendig bygget. Dette krever både planlegging og en kommunikasjonsinnsats – i tillegg krever det tid av minst to personer å åpne en dør.

Med disse unike DUO-låsene forsvinner disse problemene. DUO-låsene består av to låsesylindere, en tradisjonell mekanisk brukt av beboere, og en digital en som brukes av andre aktører som trenger tilgang til eiendommen og spesielle tekniske rom. Som alle låser i Swedlocks digitale låsesystem, kan tilgangene kontrolleres slik at de spesifikke låsene bare kan åpnes av riktig person.

Digitale utbyttesylindere for alle låstyper

Swedlock har digitale utbyttesylindere for alle typer låser.

Våre digitale låssylindere er godkjent og sertifisert av RISE (tidligere SP Sveriges tekniske forskningsinstitutt) i henhold til SSF 3522 utgave 1 klasse 5 og SSF 1091 utgave 1 nivå 5. Alle sylindere er også brannklassifisert i henhold til EN 1634-1: 2014 klasse EI2120. Produktene oppfyller høye standarder kvalitet og miljøkrav.

Produksjonen skjer hovedsakelig på selskapets anlegg i Sverige.