Swedlock vinner rekordstor kontrakt på levering av smarte låser til hjemmetjenesten i Stockholm by

Swedlock AB har fått i oppdrag å levere sin digitale låseløsning til Stockholm kommunes hjemmetjeneste og blir dermed en viktig partner i Stockholms uttalte ambisjon om å bli den smarteste og mest tilkoblede byen i verden. Målene med denne investeringen er langsiktig bærekraft, både økonomisk, økologisk og sosialt.

Fullstendig implementert inkluderer avtalen låser til 16.000 tjenestemottakere i hjemmetjenesten i Stockholm, noe som gjør avtalen til en av de største låseinnkjøpene som er gjort i Norden.

”Vi er naturligvis både stolte og glade over å kunne levere vårt unike digitale låssystem til Stockholm. For hjemmetjenesten betyr Swedlocks system blant annet et forbedret arbeidsmiljø, redusert transport og ikke minst økt sikkerhet for både brukere og ansatte når håndteringen av en stor mengde fysiske nøkler opphører. Nøkkelhåndtering av det gamle slaget med store nøkkelringer blir bare et minne.» sier Swedlocks administrerende direktør Johan Hörberg.

«Fra Stockholm by gleder vi oss til å ha Swedlock som partner i dette prosjektet. Swedlocks digitale låssystem er enkelt å bruke for hjemmetjenestepersonalet, enkelt å installere og oppfyller høye standarder for skallsikring for boliger, sier Mårten Lindskog, prosjektleder for Smarte Lås i hjemmetjenesten.»

Swedlock AB utvikler, produserer og selger digitale låseløsninger til offentlig virksomhet. I dag brukes selskapets systemer blant annet innen hjemmesykepleie, renovasjon, redningstjenester og energiforsyning. Selskapet tilbyr den moderne «Nøkkelen til Byen» som forenkler, effektiviserer og skaper samfunnsnyttige fordeler ved å muliggjøre bedre samhandling mellom samfunnets aktører i hverdagen og ved spesielle hendelser. Swedlock holder til i Halmstad i Sverige og sysselsetter rundt 50 personer. For mer informasjon om Swedlock AB og våre digitale låssystemer, vennligst kontakt administrerende direktør Johan Hörberg på telefon +46 10-4348660, jh@swedlock.se