Digital nyckelhantering för räddningstjänst

Räddningstjänsten hanterar en mängd nycklar i sin verksamhet. Byggnader med automatlarm har ofta en brandnyckelbox i fasaden och man hanterar vanligtvis en mängd andra dörrar, grindar och skåp.Swedlock har i samarbete med räddningstjänsten i Nordvästra Skåne tagit fram en unik och för räddningstjänsten anpassad lösning som bygger på Swedlocks molnbaserade digitala nyckelsystem Swedlock Blue.

Varje styrkeledare har en personlig digital nyckel som hålls uppdaterad med alla behörigheter som personen skall ha genom synkronisering mot den molnbaserade rättighetskatalogen. Vid larm aktiveras nyckeln i en fordonsmonterad aktiveringsenhet och är aktiv under insatsen så att de digitala låsen kan användas. Swedlock Blue digitala lås kan användas i de nyutvecklade och säkerhetsklassade brandnyckelboxarna men även gamla boxar kan uppgraderas till att ingå i systemet genom en unik säkerhetsklassad utbyteslucka som kan sättas på befintliga brandnyckelboxar.

Även gamla brandnyckelboxar kan uppgraderas till att ingå i systemet genom en unik säkerhetsklassad utbyteslucka som kan sättas på befintliga brandnyckelboxar. I systemet finns digitala lås i många utföranden som exempelvis klassade och oklassade hänglås, samtliga vanligt förkommande låscylindertyper och nyckelgömmor som gör att man lätt erhåller en 100% tillgänglighet med de digitala nycklarna. Låsen givetvis batterifria vilket ger ett användarvänligt och robust system med låga underhållskostnader.