Digitala nycklar och lås för snabbare insats vid larm


Gamla analoga nyckelknippor kan vara ett gissel när larmet går och det är bråttom. Med Swedlocks digitala låssystem är däremot vägen till trygg insats både snabb och säker. Samma digitala nyckel funkar överallt och ni får ett tryggt och omedelbart tillträde till larmobjektet. På orter där systemet är installerat kan räddningstjänsten få tillgång till strategiska lås hos andra samhällsaktörer.

Passar alla dörrar och fasadnyckelskåp

Kan monteras på boendedörrar, portar, entréer och soprum men också i tvättstugor, på grindar, bommar, fasadnyckelskåp och tuber.


Batterifria lås

Kräver varken batterier eller fast strömförsörjning. Resurssparande och underhållsfria låsenheter.


Loggade öppningar

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.


Öppna automatlarmsobjekt

Nya kompletta skåp eller uppgradera befintliga fasadboxar. Reglera olika behörighetsnivåer för tillträde.


Samverkan

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid, pengar och snabbar på insatserna.


Blåljuspersonalgör ett bättre jobb meddigitala nycklar

Nyckelhanteringen inom räddningstjänsten är en utmaning. Men när man tar vara på digitaliseringens möjligheter händer det saker. Samtliga blåljusaktörer kan använda resurser mer effektivt, både kvaliteten och säkerheten ökar.

Swedlocks digitala låssystem är smart och säkert med helt batterifria lås. Det finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – till och med för hänglås, fasadnyckelskåp och tuber. Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den laddas med relevanta behörigheter för varje arbetspass och fungerar bara under passet.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, fastighetsägaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser. Konceptet Nyckeln till staden ger möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter, vilket sparar ytterligare tid och pengar. Med Smart Passage ökar säkerheten ännu mer, och enheterna bereds hypersnabbt tillträde till objekten med kringliggande fastigheter.

Smart

Batterifritt och underhållsfritt. Låsen monteras i befintligt system, det krävs varken batteribyten eller elinstallation. En och samma nyckel till samtliga lås. Den är bara aktiv under aktuellt arbetspass vilket skapar trygghet för personal och ansvariga.

Snabbt

Lika snabb som en vanlig nyckel. Inget behov av teknisk kompetens, appar eller mobil. Effektiv installation med hjälp av våra erfarna montörer gör att du kommer snabbt till drift och kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Lever upp till alla krav. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014. Fungerar även utan elnät och internetuppkoppling och påverkas inte av kraftiga stormar eller andra kriser.

Smidigt

Med Swedlocks unika digitala lösning kan ni behålla existerande låscylindrar så att befintliga nycklar fungerar precis som tidigare. Boende och anhöriga använder det vanliga låset och personalen det digitala. Passar till alla befintliga lås och dörrar. Det finns också smarta nyckelgömmor, fasadnyckelskåp, hänglås och utbytescylindrar till bommar och grindar. Med Swedlock för ni en lösning för alla lås. Den digitala nyckeln klarar tusentals öppningar och larmar i god tid när det börjar bli dags för ett enkelt batteribyte.

Produkter


Duo City

DUO City är senaste generationens dubbelfunktionslås från Swedlock. DUO City är precis som Swedlocks samtliga låsprodukter helt batterifri och kräver minimalt underhåll. Dörrens befintliga…


Läs mer

Duo Smalprofil

Duo Smalprofil är ett digitalt dubbelfunktionslås anpassat för - i huvudsak - entréportar och dörrar med smala aluminiumprofiler. Duo Smalprofil är batterifria och kräver minimalt underhåll.


Läs mer

Nyckelförvaringsenheter

Våra nyckelförvaringsenheter – eller nyckelgömmor som de också kallas – är ett praktiskt komplement till Duo-låsen för att nå en heltäckande låslösning. Nyckelgömmor används där det av olika skäl…


Läs mer

Digitala låscylindrar

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Läs mer

Digitala hänglås

Vi kan som ensam leverantör visa upp marknadens säkraste digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Men i sortimentet finns flertalet varianter i flera låsklasser som kan fås med…


Läs mer

Referenser


Vill du veta mer om digital nyckelhantering för räddningstjänsten?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett möte!