Digital nyckelhantering för vård och omsorg

Nyckelhanteringen inom olika delar av den kommunala omsorgen eller socialförvaltningen är ett välkänt problem som skapar utmaningar inom logistik, och säkerhet samt krånglar till livet för personal och administration. Swedlock levererar lösningar på dessa problem med hjälp av digitala, molnbaserade system såväl som med klassiska mekaniska produkter. Den gemensamma nämnaren är att de löser problemet med hantering av brukarens och personalens nycklar inom hemtjänsten, särskilda boenden och andra kommunala verksamheter inom äldreomsorg eller annan social omsorg.

Swedlock fokuserar på godkända och säkra produkter med enkelt handhavande och låga drifts- och underhållskostnader. Swedlocks lösningar är inte beroende av batterier i låsen eller av mobiltelefoner och de klarar 100% av alla dörrar. Sammantaget har vi levererat över 50 000 låsenheter till över 70 kommuner i Skandinavien.

swedlock-for-hemtjanst

Digital nyckelhantering med Swedlock Blue

omsorg_1_swedlock

Nyckelhanteringen inom äldreomsorgen – och hemtjänsten i synnerhet – blir en allt större utmaning och många kommuner väljer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom införandet av digital nyckelhantering. På detta sätt kan kommunen använda resurser mer effektivt, öka kvaliteten på omsorgen och göra den mer jämlik. Swedlock erbjuder både mekaniska och digitala nyckelhanteringssystem för hemtjänsten och med Swedlock BLUE får du ett smart och säkert digitalt låssystem med helt batterifria lås. Till Swedlock BLUE finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – ja till och med för hänglås.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Med smarta synkstationer eller via mobiltelefon laddas den digitala nyckeln enkelt med relevanta behörigheter och aktiveringstid för ett nytt arbetspass. Innan den digitala nyckeln aktiverats eller efter aktiveringstiden löpt ut saknar den helt funktion.

Swedlock BLUE loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser.

Mekanisk nyckelhantering

De mekaniska nyckelhanteringssystemen har fortfarande många kunder. Våra unika Flex-nycklar, DUO-lås och nyckelgömma gör att våra system går att använda till 100% av dörrar. Dessutom är användarvänliga, säkra och miljövänliga.

Testat och godkänt

Swedlock strävar alltid efter att testa och godkänna alla produkter efter Svenska stöldskyddsföreningens normer för inbrottssäkerhet och efter brandskyddsnormer. Detta ser vi som en självklarhet då produkterna skall användas inom hemtjänst, räddningstjänst och annan samhällsviktig verksamhet.

Digitala medicinskåp

Att digitalt kunna styra behörigheter, logga både öppningar och försök till öppningar i medicinskåp och kylar är något som är mycket aktuellt. Det har aldrig varit enklare än med Swedlock Blue som förutom nya kompletta digitala medicinskåp även erbjuder digital industricylindrar som passar era befintliga medicinskåp. Det ger er möjligheten att mycket kostnadseffektivt och enkelt uppgradera befintliga medicinskåp till digitala så att också dessa omfattas av smarta Swedlock Blue. Glöm inte kylskåpen för förvaring av mediciner. Swedlock Blue erbjuder digitala hänglås och ni byter enkelt ut befintliga hänglås till kylskåpsförvarade mediciner. Personalen använder sedan samma digitala nyckel även till dessa, komplett med digital behörighetsstyrning och loggningsfunktioner, allt i Swedlock Blue.