Digitala nycklar till hemtjänstens alla lås


Med Swedlocks digitala låssystem blir hemtjänstens nyckelhantering enkel.
Med ett effektivt låssystem får ni tid och resurser till att öka kvaliteten i omsorgen.

Passar alla dörrar

Kan monteras på boendedörrar, portar, entreer och soprum men också i tvättstugor, på grindar och bommar.


Batterifria lås

Resurssparande och underhållsfria låsenheter som varken kräver batterier eller fast strömförsörjning.


Offline-funktion

Fungerar utan elnät och internetuppkoppling. Säkert även när det stormar eller är kris.


Loggade besök

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.


Digitala medicinskåp

Nya kompletta skåp eller uppgradera de befintliga. Reglera olika behörighetsnivåer.


Räddningstjänst & renhållning

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid och pengar.

Digital nyckelhantering för vård och omsorg

Nyckelhanteringen inom äldreomsorgen – i synnerhet hemtjänsten – är en stor utmaning.

Men när kommuner tar vara på digitaliseringens möjligheter händer det saker. Digital nyckelhantering gör att resurser kan användas mer effektivt för en ökad kvalitet på omsorgen.

Med Swedlocks digitala låssystem får du ett smart och säkert system med helt batterifria lås. Det finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – till och med för hänglås.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den laddas med relevanta behörigheter för varje arbetspass och fungerar bara under passet.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser. Konceptet Nyckeln till staden ger möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter, vilket sparar ytterligare tid och pengar.

Smart

Batterifritt och underhållsfritt. Låsen monteras i befintligt system, det krävs varken batteribyten eller elinstallation. En och samma nyckel till samtliga lås. Den är bara aktiv under aktuellt arbetspass vilket skapar trygghet för personal, brukare och ansvariga.

Snabbt

Lika snabb som en vanlig nyckel. Inget behov av teknisk kompetens, appar eller mobil. Effektiv installation med hjälp av våra erfarna montörer gör att du kommer snabbt till drift och kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Lever upp till alla krav. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014. Fungerar även utan elnät och internetuppkoppling och påverkas inte av kraftiga stormar eller andra kriser.

Smidigt

Med Swedlocks unika DUO-lås kan ni behålla existerande låscylindrar så att befintliga nycklar fungerar precis som tidigare. Boende och anhöriga använder det vanliga låset och personalen det digitala. Passar till alla befintliga lås och dörrar. Det finns också smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för medicinskåp, läkemedelsvagnar, bommar och grindar. Med Swedlock får ni en lösning för alla lås. Den digitala nyckeln klarar tusentals öppningar och larmar i god tid när det börjar bli dags för ett enkelt batteribyte.

Produkter


Digitala medicinskåp

Med Swedlocks digitala låssystem loggar ni enkelt alla öppningar - och försök till öppningar - av verksamhetens samtliga medicinskåp.


Läs mer

Digitala låscylindrar

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Läs mer

Digitala hänglås

Vi kan som ensam leverantör visa upp marknadens säkraste digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Men i sortimentet finns flertalet varianter i flera låsklasser som kan fås med…


Läs mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar