Digitala lås och nycklar för infrastrukturbolag

Nyckelhanteringen inom infrastruktursektorn utmanas av höga säkerhetskrav, stora personalflöden, med olika behörigheter och breda geografiska arbetsområden där lås ofta sitter på utsatta platser. Detta kräver en flexibel och säker lösning som underlättar vardagen för de som är på fältet.

 

Underhållsfria digitala lås

Swedlocks digitala lås är batterifria och behöver inget underhåll. Låsen monteras utan åverkan och kräver varken elinstallation eller batteribyten.

Systemet erbjuder bl.a. ett komplett utbud av certifierade digitala hänglås och digitala låscylindrar samtliga standarder. Dessa kan användas för att uppgradera befintliga mekaniska lås och hänglås till digitala genom utbyte av den mekaniska cylindern till en motsvarande digital cylinder.

Digital nyckelhantering för energibolag

Energibolag hanterar samhällskritiska infrastrukturobjekt som kräver hög säkerhet. Ofta finns objekten geografiskt utspridda och omfattar allt från transformatorstationer, teknikhus och kontor. Nyckelhantering till dessa objekt kan ofta vara besvärlig eftersom de ofta finns på otillgängliga platser samtidigt som flera användare ska kunna öppna dörrar och lås.

Swedlocks digitala batterifria lås öppnar för möjligheten att få loggade öppningar t.o.m. på grinden mitt ute i skogen, samtidigt som accessen till låset kan delas av flera aktörer.  Vid service- och jourarbete kan behörighet att öppna låset på fältet enkelt delas ut av låsadministratören utan att personalen behöver hämta en fysisk nyckel centralt.

Digital nyckelhantering för telekombolag

Inom telekombranschen ligger maststationer och teknikbyggnader ofta spridda över ett stort geografiskt område. Detta tillsammans med krav på hög säkerhet och stora personalflöden kräver en smart och säker nyckelhantering.

Swedlock erbjuder ett system där personalen använder en nyckel med behörighetsstyrning för samtliga objekt. Detta skapar full kontroll och underlättar arbetet på ett stort geografiskt område.

Digital nyckelhantering för VA-bolag

Inom VA ligger ofta anläggningarna på platser där det utsätts för tuffa yttre förhållande samtidigt som det är ett stort personalflöde med många behörigheter som ska hanteras. Detta kräver lås som klarar alla miljöer och ett system med smart behörighetsstyrning.

Swedlock erbjuder ett komplett utbud av digitala lås som klarar alla miljöer och är helt underhållsfria. Systemet skapar även kontroll över behörigheter samt ger uppföljning av vilka lås som har öppnats och av vem.

Digital nyckelhantering för stadsnät

Stadsnätsägare dras ofta med en besvärlig nyckelhantering där många olika aktörer ska ha åtkomst till samma lås vid olika tidpunkter. Det kan vara till olika siter, noder eller Meet Me Rooms. Eftersom fibernät är extremt viktigt ur ett infrasturkturperspektiv bör det ställas höga krav på säkerhet och spårbarhet av öppnade lås – något som kan uppnås med digital nyckelhantering.

Genom Swedlocks system kan behörigheter till lås delas mellan både nätägare och distributörer. Nätägaren får samtidig möjlighet att bestämma begränsningar i vilka lås som ska kunna öppnas –  av vem de ska kunna öppnas och mellan vilka tidpunkter de ska kunna öppnas.

Loggade öppningar även vid vägs ende

Digitala lås utan batterier

En av de största fördelarna med Swedlocks digitala lås är att de är batterifria. Detta gör att de kan placeras i princip var som helst, vare sig det är på en teknikbod eller på en bom mitt ute i skogen. Eftersom det är nyckeln som strömsätter låset vid öppningsögonblicket blir låset helt oberoende av elnät eller konstanta batteribyten ute på fältet. Batteriet i nyckeln är av standardtyp och klarar tusentals öppningar utan att ta slut.

Marknadens säkraste digitala hänglås

Vi kan som ensam leverantör visa upp marknadens säkraste digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Men i sortimentet finns flertalet varianter i flera låsklasser som kan fås med olika bygelhöjd samt med eller utan fjäder.

Många av hänglåsen är dessutom väderskyddade och klarar de flesta klimattyper utan strul.

Duo-lås för fastigheter

Inte sällan behöver lås delas mellan boende i fastigheter och aktörer inom telecom, elbolag eller stadsnät. Då är ni som aktörer ofta hänvisade till – och beroende av – att en fastighetsskötare eller vaktmästare kan hjälpa till att låsa och låsa upp vid åtkomst för service av strategiska installationer inne i fastigheter. Detta kräver både planering och en kommunikationsinsats – dessutom kräver det tid av minst två personer för att öppna en dörr.

Med våra unika DUO-lås försvinner dessa problem. DUO-låsen består av två låscylindrar, en traditionell mekanisk som de boende använder, och en digital som används av övriga aktörer som behöver tillgång till fastigheten och särskilda utrymmen. Precis som alla lås i Swedlocks digitala låssystem kan behörigheterna styras så att de specifika låsen endast kan öppnas av rätt person och vid bestämda tidpunkter. Med loggade öppningar blir säkerheten hög och tryggheten för de boende i fastigheten intakt.

Digitala utbytescylindrar för alla låstyper

Swedlock har digitala utbytescylindrar för alla typer av lås.

Våra digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt SSF 3522 utgåva 1 klass 5 samt SSF 1091 utgåva 1 nivå 5.Samtliga cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120.Produkterna möter högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Tillverkningen sker huvudsakligen i företagets anläggningar i Sverige.

Vill du veta mer om digital nyckelhantering för infrastrukturbolag?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett möte!