Digitala nycklar och lås till renhållning

Swedlock har levererat låslösningar till skandinaviska kommuner sedan 2007. Systemen används inom hemtjänst, räddningstjänst samt annan samhällsviktig verksamhet. Swedlocks unika lösning ger möjlighet för många aktörer att kunna använda samma dörrar och lås för olika ändamål.

Exempelvis kan renhållningsverksamheten, hemtjänsten och räddningstjänsten dela behörigheten till låsinstallationerna utan att blanda ihop administrationen av låssystemen smart och samhällsekonomisk fördelaktigt. Med hjälp av de unika funktionerna i Swedlock Blue möjliggörs integration och samverkan mellan alla aktörer.

Även för fastighetsägare är möjligheterna stora med Swedlock Blue som innehåller lösningar för alla typer av dörrar.

Systemets uppbyggnad och genomtänkta struktur gör det möjligt att öka säkerheten och förenkla administrationen av nycklar och lås för både fastighetsägaren, hyresgästen och för andra aktörer som utnyttjar låssystemet, exempelvis hantverkare och annan servicepersonal. I systemet finns både klassade och oklassade lås och hänglås samt nyckelgömmor som gör att man lätt erhåller en 100% tillgänglighet med de digitala nycklarna. Låsen är samtliga batterifria vilket ger ett mycket användarvänligt system med låga underhållskostnader.

Vill du veta mer?

Skicka ett mejl så kontaktar vi dig och berättar mer om digital nyckelhantering för renhållningsbranschen.