Om Swedlock och Nyckeln till staden

Swedlock har utvecklat smarta låssystem till samhällets aktörer i mer än 15 år. Vår digitala plattform ger samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, infrastrukturbolag och renhållningsbolag en och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner. Det är en lösning som sparar både tid och pengar och som ökar tryggheten.

Swedlock utvecklar, tillverkar, marknadsför, installerar, driftar och servar passagesystem för offentlig verksamhet under parollen Nyckeln till staden. När olika verksamheter delar samma låssystem blir vinsterna än mer uppenbara. Swedlocks lösning lever upp till alla högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och användbarhet.

Företaget finns i Halmstad med ett 40-tal anställda inom produktion, installation, ekonomi, sälj och marknadsföring, och ansvarar själva för utveckling av mekanik, elektronik och mjukvara. Eftersom vi har full kontroll på hela kedjan kan vi jobba nära kunden och fånga upp önskemål och synpunkter för att anpassa lösningen till särskilda behov.

Vi har levererat över 60 000 låsenheter till kommuner över hela Skandinavien.

Smarta låsinstallationer i mer än 80 kommuner

Swedlocks smarta låssytem finns installerat i nära 80 skandinaviska kommuner hos både hemtjänst, räddningstjänst, renhållning och energibolag.