Säkra låsprodukter för smart låshantering

Swedlock BLUE
digital nyckelhantering

Swedlock Blue är ett smart och säkert digitalt låssystem med helt batterifria lås. Till Swedlock Blue finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp, ja till och med hänglås. Swedlock Blue i kombination med de unika DUO-låsen har blivit kundernas favorit. Systemet administreras genom en molntjänst.

swedlock-duo-blue-intelligenta-las-2

Innan den digitala nyckeln aktiverats eller efter aktiveringstiden löpt ut saknar den helt funktion. Swedlock BLUE loggar samtliga upplåsningar, och försök till upplåsningar, i systemet. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade  systemet där administratören enkelt kan se alla händelser.

Swedlock BLUE ger digitalt styrda behörigheter som kan styras på både individ- och gruppnivå. De digitala nycklarna avaktiveras automatiskt när behörighetstiden går ut eller då nyckeln avaktiveras manuellt. Låscylindrarna till Swedlock BLUE är av standardmodell och passar alla befintliga lås och dörrar. Här finns också smarta nyckelgömmor, hänglås och industricylindrar för skåp och möbler. Swedlock BLUE erbjuder dessutom det helt unika DUO-låset som passar både smalprofil och rund cylinder. DUO-låset behåller befintlig låscylinder så de vanliga nycklarna passar precis som tidigare. DUO-låsen monteras helt utan åverkan, innehåller inga batterier och kräver ingen el-installation vilket avsevärt underlättar samverkan med fastighetsägare.

De digitala nycklarna är försedda med ett batteri som klarar 15 000 -45 000 öppningar. Nyckeln meddelar med ljus och ljud i god tid innan batteribyte. Batteriet är av standardmodell och kan enkelt bytas ut. De digitala nycklarna kommunicerar kontaktfritt med både lås, synkstationer och mobiltelefoner, det är till och med möjligt att använda nyckeln som RFid tag. Swedlock BLUEs synkstationer finns med flera funktioner. Synkstationerna kan förses med tvåfaktors-inloggning där användaren även behöver ange pinkod för att aktivera den digitala nyckeln och stödjer både personliga och delade nycklar. Synkstationen kommunicerar med internet via LAN och kan förses med GSM-modul som backup. Även om uppkopplingen mot internet går ner går det att återaktivera en digital nyckel i offline-läge.

Kontakta Swedlock för mer information.

Mekanisk nyckelhantering
med Swedlock Flex

Swedlocks mekaniska nyckelsystem Swedlock Flex passar samtliga nyckelgömmor eller DUO-lås i det område där personalen jobbar. Vid förlust av nyckel så är låset mekaniskt omställbart. Den förlorade nyckeln passar inte längre. Enklare kan det inte bli. Swedlock nyckeln är patenterad och skyddad mot obehörig kopiering.

Swedlock BLUE – digital medicinskåp

Att få loggade öppningar av medicinskåp är alltid relevant för att ha kontroll över läkemedelsuttagen. Swedlocks digitala system låter er se både öppningar och försök till öppningar. Dessutom kan olika behörighetsnivåer uppnås genom så kallade skåp-i-skåp. Då placeras ytterligare ett skåp med striktare behörigheter i medicinskåpet i vilket särskilt klassade läkemedel förvaras. Förutom kompletta digitala medicinskåp i olika storlekar erbjuder Swedlock även digitala låscylindrar som passar era befintliga medicinskåp. Det ger er möjligheten att mycket kostnadseffektivt och enkelt uppgradera befintliga medicinskåp till digitala så att också dessa omfattas av Swedlocks smarta låssystem.

Godkänt
och certifierat

Swedlock BLUEs digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (Tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt SSF 3522 utgåva 1 klass 5 samt SSF 1091 utgåva 1 nivå 5. Produkterna möter högt ställda kvalitets och miljökrav.

Tillverkningen sker huvudsakligen i Sverige i företagets anläggning i Halmstad eller hos underleverantörer.