NYHETER
2 juli 2021

Kommunal forstudie viser betydelige besparelser med digital nøkkelhåndtering

Da Motala begynte å vurdere digital nøkkelhåndtering, overlot de ingenting til tilfeldighetene. Den reelle forstudien er på 26 innholdsrike A4-sider som vurderer alle tenkelige muligheter. Konklusjonene? Solide ting, både myke og harde – som forbedret nattesøvn og et besparelsespotensiale på SEK 7 millioner årlig.

Dette er en kommunal og objektiv forstudie. Det kalles Forstudie om velferdsteknologi – nøkkelfri hjemmetjeneste og hjemmesykepleie, samt tilsyn via trygghetshetskameraer. Det er sosialadministrasjonen i Motala kommune som står bak, og det er IT-koordinator Sami Arvola og utviklingsstrateg Anne Gustavsson som ledet det møysommelige arbeidet med å sette det i perspektiv.

Motala er en mellomstor kommune ved bredden av innsjøen Vättern. Totalt er det rundt 1200 brukere av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien som vil være berørt av digital nøkkelhåndtering. Forstudien forteller om bakgrunnen for planene:

«Den demografiske utviklingen nasjonalt og i Motala kommune betyr at vi i nær fremtid behøver mer velferdsteknologi til flere mennesker, samtidig som skattegrunnlaget blir mindre og tilgangen på ansatte synker i sentrale områder. Digitalisering påpekes av kommunen og sosialforvaltningen som en viktig sak for fremtiden, som på sikt har stort potensiale til å effektivisere arbeidsmetoder, øke kvaliteten, tilgjengeligheten og deltakelsen for innbyggere og beboere”.

Parallelt med digital nøkkelhåndtering bestemte Motala seg også for å undersøke hvilke muligheter digitalt tilsyn kan innebære, dvs. digitalt tilsyn ved hjelp av kameraer om natten i stedet for fysiske besøk.

Det viste seg at både digital nøkkelhåndtering og digitalt tilsyn ville bety flere konkrete gevinster.

Bare tidsbesparelsene som vil bli effekten av å bytte til digital nøkkelhåndtering anslås å utgjøre rundt 7 millioner SEK per år. Dette er de store OBS, ifølge studien:

 • Mindre manuell nøkkelhåndtering
 • Redusert innstalleringstid for trygghetsalarmer
 • Reduserte kostnader
 • Redusert tid for nøkkelhåndtering i hverdagen innen virksomhetene og mellom virksomhetene.
 • Reduserte reiser og bedre muligheter for ruteoptimalisering for hjemmetjeneste og hjemmesykepleien
 • Redusert miljøpåvirkning på grunn av færre turer

Digitalt tilsyn ved hjelp av trygghetskameraer fikk også flere tomler opp i studien:

 • Forbedret natts søvn for våre beboere
 • Færre rutinemessige besøk og mindre reisetid
 • Redusert trafikk bidrar til et bedre miljø
 • Mulig besparelse på SEK 5,75 millioner
 • Mer kvalitativ tid med beboere som trenger besøk om natten
 • Redusert antall fysiske tilsyn = besparelser

Studien viser at investeringskostnadene for digital nøkkelhåndtering (1140 dørlåser og 400 portlåser) med installasjon og opplæring utgjør rundt 4,5 millioner SEK – en investering som dermed forventes å lønne seg allerede i løpet av det første året.

Da Motala endelig var klar til å trykke på startknappen, ble det gjort et tillegg til forstudien. Det viste seg også at det ville være økonomisk mest effektivt å la Swedlocks montører installere låser, i stedet for å bruke eget personale på oppgaven.

– Swedlock klarte å løse hele monteringen på 2,5 måneder, noe vi aldri hadde klart på egen hånd. Vi skulle komme i gang med digital nøkkelhåndtering, noe som betyr store tidsbesparelser og mange andre positive effekter for virksomhetene våre, mye raskere. Vi så mange fordeler med å legge monteringen på Swedlock, sier Sami Arvola.