PRESSMEDDELANDEN
29 maj 2020

Swedlock vinner rekordstor upphandling av smarta lås till hemtjänsten i Stockholms stad

Swedlock AB har fått uppdraget att leverera sin digitala låslösning till Stockholms stads hemtjänst och blir därmed en viktig partner i Stockholms uttalade ambition att bli den smartaste och mest uppkopplade staden i världen. Målen för denna satsning är långsiktig hållbarhet såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Fullt genomfört omfattar avtalet lås till 16 000 hemtjänsttagare i Stockholms stad vilket gör affären till en av de största låsupphandlingar som har gjorts i Norden.

”Vi är naturligtvis både stolta och glada över att få leverera vårt unika digitala låssystem till Stockholm. För hemtjänsten innebär Swedlocks system bland annat en förbättrad arbetsmiljö, minskade transporter och inte minst en ökad säkerhet för både brukare och personal då hanteringen av en stor mängd fysiska nycklar upphör. Nyckelhantering av det gamla slaget med stora nyckelknippor blir ett minne blott.” säger Swedlocks VD Johan Hörberg.

”Från Stockholms stad ser vi fram emot att ha Swedlock som partner i detta projekt. Swedlocks digitala låssystem är enkelt att använda för personalen i hemtjänsten, lätt att installera och uppfyller högt ställda krav på skalskydd för fastigheter säger Mårten Lindskog, Projektledare för Smarta Lås i hemtjänsten.
 

Swedlock AB utvecklar, tillverkar och säljer digitala låslösningar företrädelsevis till verksamheter inom offentlig sektor. I dag används företagets system bland annat inom hemtjänst, renhållning, räddningstjänst och energiförsörjning. Bolaget tillhandahåller den moderna “Nyckeln till Staden” som förenklar, effektiviserar och skapar samhällsnytta genom att möjliggöra en bättre samverkan mellan samhällets aktörer i vardagen och vid särskilda händelser. Swedlock är beläget i Halmstad och sysselsätter ett 50-tal personer.

För mer information om Swedlock AB och våra digitala låssystem kontaktas VD Johan Hörberg på telefon 010-4348660, jh@swedlock.se