SJUKHUS

Stora effektivitetsvinster i minskad nyckeladministration

Sjukhus har många dörrar och utrymmen som behöver skyddas med lås, och det är viktigt att access till exempelvis tekniska utrymmen kan begränsas till behörig personal. Därutöver finns det ingångar som sällan används i skalskyddet. Dörrarna till dessa ingångar är det också viktigt att ha full kontroll över. Vem som behöver access kan också variera över tid. Det kan vara egna anställda men likaväl entreprenörer eller entreprenörers underentreprenörer. Man vill också kunna följa upp vem som besökt anläggningen vid en bestämd tidpunkt. Detta innebär ofta en mycket omfattande access och nyckelhantering, bland annat i stora och avancerade nyckelskåp. Läs mer om hur här!

Eller ladda ner broschyren här:

Säkerhet

– Skydd för allmänhet
– Skydd för ej auktoriserad personal
– Skydd mot sabotage
– Skydd mot stöld
– Skydd mot oavsiktliga driftsstörningar

Ökad tillgänglighet och förenklad administration

– Betydligt färre nycklar
– Effektiv och kontrollerad access och nyckeladministration
– Snabbare inställelsetider vid larm
– Lätt att skapa tillfälliga accesser
– Tillgänglighet även vid strömbortfall

Tidsstämplade loggar

– Uppföljning av entreprenörer
– Uppföljning av incidenter

Swedlock Pro för tekniska utrymmen

I sjukhusmiljön finns väldigt många tekniska utrymmen. Dessa är kopplade till flera olika verksamhetskritiska funktioner som hiss, elförsörjning, IT-system, medicinteknisk utrustning med mera. Det innebär att många olika tekniska specialister behöver access till just sin utrustning. Det är samtidigt väldigt viktigt att skydda dessa utrymmen från personer som inte har tillträde, då det både finns risk för personskador och risk för oavsiktliga driftstörningar.
Med Swedlock Pro samt Swedlocks digitala cylindrar och nycklar ökar tillgängligheten och samtidigt säkerheten. Dessutom är det möjligt att via nyckel och cylinder spåra samt följa upp aktiviteter och händelser i systemet. Detta kan ske ned på minsta utrymme/låspunkt.