Tidigare och tryggare för vård och omsorg
OMSORG

Digital nyckelhantering för omsorg

Nyckelhanteringen inom äldreomsorgen – i synnerhet hemtjänsten – är en stor utmaning.

Men när kommuner tar vara på digitaliseringens möjligheter händer det saker. Digital nyckelhantering gör att resurser kan användas mer effektivt för en ökad kvalitet på omsorgen.

Med Swedlocks digitala låssystem får du ett smart och säkert system med helt batterifria klassade och certifierade lås. Det finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – till och med för hänglås.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den laddas med relevanta behörigheter för varje arbetspass och fungerar bara under passet, eller under en akut insats.

Off-line funktionen gör att systemet fungerar vid olika typer av kriser då man står utan ström och nätverksuppkoppling. Personalen kan återaktivera sin digitala nyckel och arbeta precis som vanligt ute på fältet.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Administratörerna hanterar på ett enkelt sätt behörigheter, lås och nycklar i det användarvänliga Swedlock Pro Manager. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personal, brukare och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser. Konceptet Nyckeln till staden ger möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter, vilket sparar ytterligare tid och pengar.

Passar alla dörrar

Kan monteras på boendedörrar, portar, entreer och soprum men också i tvättstugor, på grindar och bommar.

Batterifria lås

Resurssparande och underhållsfria låsenheter som varken kräver batterier eller fast strömförsörjning.

Offline-funktion

Fungerar utan elnät och internetuppkoppling. Säkert även när det stormar eller är kris.

Loggade besök

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.

Digitala medicinskåp

Nya kompletta skåp eller uppgradera de befintliga. Reglera olika behörighetsnivåer.

Räddningstjänst & renhållning

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid och pengar.

Smart

Batterifritt och underhållsfritt. Låsen monteras i befintlig dörrmiljö, det krävs varken batteribyten eller elinstallation. En och samma nyckel till samtliga lås. Den är bara aktiv under aktuellt arbetspass eller insats, vilket skapar trygghet för personal, brukare och ansvariga.

Snabbt

Lika snabb som en vanlig nyckel. Effektiv installation med hjälp av våra erfarna montörer gör att du kommer snabbt till drift och kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Lever upp till alla krav. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014. Fungerar även utan elnät och internetuppkoppling och påverkas inte vid störning eller kris.

Smidigt

Med Swedlocks unika DUO-lås behåller man existerande låscylindrar så att befintliga nycklar fungerar precis som tidigare. Boende och anhöriga använder det vanliga låset precis som tidigare och personalen det nya digitala nyckelhålet. Passar till alla befintliga lås och dörrar. Det finns också smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för medicinskåp, läkemedelsvagnar, bommar och grindar. Med Swedlock får ni en lösning för alla lås.