RENHÅLLNING

Digital nyckelhantering för renhållningen

Inom renhållningen är en omfattande nyckelhantering en del av arbetsvardagen. Tillgång till olika miljörum, portar, bommar och grindar ska administreras. Ofta förvaras stora otympliga nyckelknippor i insamlingsfordon, och det finns risk att nycklar av misstag kommer på avvägar.

Tidsbesparingen är en av de stora fördelarna med Swedlocks digitala system. Det blir väldigt smidigt när en enda nyckel kan laddas med rätt behörighet och användas överallt. Tidskrävande nyckelhantering försvinner och arbetet underlättas när en nyckel passar överallt.

De digitala låsen monteras utan åverkan på befintlig dörr och de kräver varken elinstallation eller batteribyten. Låsen är anpassade för tuffa miljöer, utsatta för väder och vind.

Passar alla dörrar

Kan monteras på samtliga typer av dörrar, entréer, grindar och bommar.

Batterifria lås

Kräver varken batterier eller fast strömförsörjning. Resurssparande och underhållsfria låsenheter.

Offline-funktion

Fungerar utan elnät och internetuppkoppling.

Behovsanpassad tömning

Med digital nyckelhantering öppnas möjligheten för behovsanpassad tömning.

Låssamverkan

Samverkan mellan kommunala verksamheter och privata aktörer för effektiv nyckelhantering.

Smart

Batterifritt och underhållsfritt. Låsen monteras i befintlig dörrmiljö, det krävs varken batteribyten eller elinstallation. En och samma nyckel till samtliga lås. Nyckeln är bara aktiv under aktuellt arbetspass, vilket skapar trygghet för personal, fastighetsägare och ansvariga.

Snabbt

Lika snabb som en vanlig nyckel. Effektiv installation med hjälp av våra erfarna montörer gör att ni snabbt kommer i drift och kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Lever upp till alla krav. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014. Fungerar även utan elnät och internetuppkoppling vid störning eller kris.

Smidigt

Med Swedlocks unika DUO-lås behåller man existerande låscylindrar så att befintliga nycklar fungerar precis som tidigare. Boende i fastigheten använder det vanliga låset precis som tidigare och personalen det nya digitala nyckelhålet. Passar till alla befintliga lås och dörrar. Det finns också smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för bommar och grindar. Med Swedlock får ni en lösning för alla lås.