SMART PASSAGE

Digital nyckelhantering för effektivare insats vid larm

Swedlocks digitala låsteknik är en integrerad del av SOS Alarms tjänst Smart Passage där både ambulans och räddningstjänst får snabb access till fastigheter utan nyckelstrul. Genom digital behörighet ges möjlighet till inpassage i anslutna fastigheter, vilket underlättar ambulansens och räddningstjänstens arbete. Både livsviktig tid och egendom kan sparas vid insats. Många räddningstjänster i Sverige har eller är på väg att ansluta sig till systemet. Swedlocks låssystem är möjligt att integrera med andra överordnade system vid behov.

Snabbt och säkert med tillfällig behörighet för inpassering

Vid utryckning på ett automatlarm eller utalaramering av ambulans aktiveras tillfällig behörighet genom en digital nyckel till det specifika objektet eller fastigheten. Den utalarmerade enheten behöver inte oroa sig för felaktiga nycklar, och kan ta sig in utan att spilla tid. När insatsen är över upphör den tillfälliga behörigheten att gälla. Med Smart Passage slipper man hantering av fysiska nycklar, den digitala lösningen gör det smidigare och säkrare för alla parter.

 

Larm

SOS Alarm får ett larmsamtal via 112 eller ett via automatlarm i en fastighet.

Placering

När SOS vet var larmet gått kan de med hjälp av GEO-data se om Smart Passage finns installerat i fastigheten.

Info och behörighet

SOS skickar information till utalarmerade enheter. Finns Smart Passage på plats tilldelas enheten tillfällig access till låsen.

Utförd insats

När insatsen är utförd rapporterar den utalarmerade enheten in till SOS och accessen till låsen upphör automatiskt att gälla.

Swedlock digitala lås

Till Smart Passage bidrar Swedlock med vår unika låsplattform och kan leverera digitala lås till alla dörrtyper, grindar, bommar, fasadnyckelskåp och nyckelfacksrör. Vi har även digitala nyckelbrytare och digitala hänglås i vårt sortiment.

Vanligt är att räddningstjänsten använder dyra och väderutsatta fasadnyckelskåp för att få access till fastigheter. Med Smart Passage och Swedlocks digitala låssystem kan fasadnyckelskåpen bytas ut mot Duo City-lås och en enklare nyckelbox som monteras inne i fastigheten istället. Detta ger en enklare access för räddningstjänsten och en mer kostnadseffektiv lösning för fastighetsägaren.

Som nämnts tidigare kan ambulansen dra nytta av de digitala låsen som finns i kommuner som redan infört Swedlocks låssystem. Oftast är det hemtjänsten som står för breddinförandet, men även renhållningsbolaget och räddningstjänsten kan vara ledande i processen. Dessa kommuner får alla fördelar med konceptet vi kallar “Nyckeln till staden”.


Passersystem genom Amido

Amido kopplar upp passersystem hos fastighetsägare. Amidos koncept kallas Alliera och är en plattform som fungerar med de största passagefabrikaten på marknaden.

De flesta fastighetsägare använder sig av flera olika passagefabrikat, vilket leder till mer administrationstid vid ärenden och hantering av digitala nycklar. Olika fastighetsägare har olika behov, leverantörerna av passersystem är mer eller mindre specialiserade på lösa dessa behov, t.ex. online respektive offline lösningar. Amido möjligör valfrihet att välja den lösning som passar bäst för respektive ändamål.

De passagefabrikat som finns i en fastighet benämns av Amido som undersystem. Alliera fungerar som ett överordnat system, där tillägg och förändringar såsom t.ex. nya taggar, personer eller behörigheter utförs. Denna information skickas sen ner från Alliera till undersystem och vidare till passagesystem.

Räddningstjänst

Smart passage fungerar i kommuner där räddningstjänsten valt att ansluta sig till tjänsten. I dessa kommuner är det vanliga upplägget att räddningstjänsten erbjuder fastighetsägare att ansluta sina fastigheter med automatlarm. Fastighetsägaren konverterar befintlig nyckellösning alternativt installerar de digitala lås som krävs för att tjänsten ska fungera. Installationen utförs av befintlig anläggarfirma för brandlarm.

Ambulans

För att Smart Passage ska vara tillgängligt för ambulansen behöver regionen fatta beslut om att ansluta sig till tjänsten. När detta är gjort kan fastighetsägare dra nytta av fördelarna som Smart Passage ger. I kommuner som redan använder Swedlocks lås inom hemtjänsten finns möjlighet att koppla på ambulansen, som då får tillträde till både portar och boendedörrar. Anslutningen till Smart Passage kortar insatstiden för hemtjänstens kunder – otroligt viktigt när varje minut räknas.