OM OSS

Swedlock – Säkra Pålitliga Hållbara

Swedlock är sedan sommaren 2022 en del av säkerhetskoncernen RCO Security Group AB. RCO Security ägs till 100 procent av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. Swedlocks huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har vår tillverkning och försäljning.


Målet har sedan starten 2007 varit att minska krånglet med nyckelhantering inom hemtjänsten, något som vi stolt konstaterar att vi lyckats med. Våra system finns i dagsläget i var tredje kommun i Sverige och det tillkommer nya kunder varje månad. Sedan några år tillbaka har vi även breddat vårt erbjudande till att omfatta fler professionella kundgrupper. Vårt fokus ligger nu på att digitalisera lås- och nyckelhantering inom all kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.


Vid första anblicken kan man tycka att digitala låssystem är en rent säkerhetsmässig fråga där fokus ligger på att förhindra obehöriga att ta sig in genom en dörr. Och så är det givetvis. Våra produkter är säkra. De är rent av säkrast. Men det är när man adderar de övriga bitarna, som exempelvis hur vi gör kundens upplevelse från inköpsbeslut till ett fullt implementerat låssystem så bra och störningsfritt som möjligt, som vi verkligen gör skillnad. Vi har stor rutin på att införa digitala lås hos våra kunder snabbt och effektivt. Att våra produkter skall fungera klanderfritt år ut och år in och kräva ett minimum av underhåll är också en vinst, för kunder, oss själva och miljön.


För att förstå och försäkra oss om att tillgodose kundernas problem, behov och önskemål arbetar vi alltid nära våra kunder. Dessutom utvecklar vi allting i våra erbjudanden i egen regi. I möjligaste mån försöker vi även hitta underleverantörer i närområdet. Det underlättar ett effektivt och nära samarbete, samtidigt som det minimerar ledtider, transporter och miljöpåverkan.


Vi ser fram mot att få hjälpa er att slippa nyckelkrånglet och helt enkelt bli digitala!

Johan Hörberg
VD Swedlock AB

Viktiga punkter i Swedlocks historia

2007 Swedlock lanserar nyckelgömman.

2012 Första digitala låssystemet för Hemtjänst.

2013 Lanserar det första digitala DUO-låset.

2016 Swedlock förvärvas av Hallandia Innovation AB.

2016 Lansering av Swedlock Blue.

2018 Lanserar Smart passage tillsammans med SOS Alarm och Amido.

2018 Lanserar konceptet Nyckeln till staden.

2019 Lanserar DUO-city.

2021 Den 100:e kommunen i Sverige och Norge inför Swedlock Blue.

2022 Swedlock lanserar Swedlock Pro, Swedlockappen och Swedlock BT nyckel.

2022 Swedlock förvärvas, blir en del av säkerhetskoncernen RCO Group.

2023 Swedlock Pro blir första låssystemet i Sverige med certifiering enligt låsnorm SSF 3523 i högsta låsklass (S5).