RÄDDNINGSTJÄNST

Blåljuspersonal gör bättre jobb med digitala nycklar

Nyckelhanteringen inom räddningstjänsten är en utmaning. Men när man tar vara på digitaliseringens möjligheter händer det saker. Samtliga blåljusaktörer kan använda resurser mer effektivt, både kvaliteten och säkerheten ökar.

Swedlocks digitala låssystem är smart och säkert med helt batterifria lås. Det finns låsenheter för portar, grindar, dörrar, soprum och tvättstugor – till och med för hänglås, fasadnyckelskåp och nyckelfacksrör. Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den laddas med relevanta behörigheter för varje larm och fungerar enbart en begränsad tid.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, fastighetsägaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser. Konceptet Nyckeln till staden ger möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter, vilket sparar ytterligare tid och pengar. Med Smart Passage ökar säkerheten ännu mer, och enheterna bereds hypersnabbt tillträde till objekten med kringliggande fastigheter.

Passar alla dörrar och fasadnyckelskåp

Kan monteras på dörrar, portar, entréer och soprum men också i tvättstugor, på grindar, bommar, fasadnyckelskåp och nyckelfacksrör.

Batterifria lås

Kräver varken batterier eller fast strömförsörjning. Resurssparande och underhållsfria låsenheter.

Loggade öppningar

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.

Öppna automatlarmsobjekt

Nya kompletta fasadnyckelskåp eller uppgradering av befintliga fasadnyckelskåp. Reglerar olika behörighetsnivåer för tillträde.

Samverkan

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid, pengar och snabbar på insatserna.

Smart

Batterifritt och underhållsfritt. Låsen monteras i befintligt system, det krävs varken batteribyten eller elinstallation. En och samma nyckel till samtliga lås. Den är bara aktiv under aktuell insats vilket skapar trygghet för personal, automatlarmsobjekt och ansvariga.

Snabbt

Lika snabb som en vanlig nyckel. Inget behov av teknisk kompetens, appar eller mobil. Effektiv installation med hjälp av våra erfarna montörer gör att du kommer snabbt till drift och kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Lever upp till alla krav. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014. Fungerar även utan elnät och internetuppkoppling och påverkas inte av kraftiga stormar eller andra större påfrestningar i samhällets infrastruktur.

Smidigt

Med Swedlocks unika DUO-lås kan ni behålla existerande låscylindrar så att befintliga nycklar fungerar precis som tidigare. Objektsägare och personal använder det vanliga låset och räddningstjänsten det digitala. Passar till alla befintliga lås och dörrar. Det finns också smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för bommar och grindar samt befintliga fasadnyckelskåp och nyckelfacksrör. Med Swedlock får ni en lösning för alla lås. Den digitala nyckeln klarar tusentals öppningar och larmar i god tid när det börjar bli dags för ett enkelt batteribyte.