SAMHÄLLSKRITISK INFRASTRUKTUR

Förbättra tillgängligheten och öka säkerheten

I begreppet samhällskritisk infrastruktur hittar vi bland annat energi, vatten, telekom och järnväg. Gemensamt för dessa verksamheter är att de har mängder av anläggningar, små och stora med olika besöksfrekvens. Det som skall skyddas har också ett högt skyddsvärde. Vem som behöver access kan variera över tid. Det kan vara egna anställda, men även entreprenörer eller entreprenörers underentreprenörer. Det är heller inte sällan som verksamheter behöver passera andra verksamheters dörrar, portar eller bommar för att t.ex. nå utrustning för service, avläsning eller larm. Detta innebär ofta en enorm utmaning med hantering av nycklar och accesser.

Swedlock digitala låssystem, Swedlock PRO, är utvecklat för just dessa utmaningar. Det gör accesshanteringen mer effektiv samtidigt som säkerheten och kontrollen ökar. 

Läs mer om hur här! 

Eller ladda ner Swedlock Pro broschyren

Ökad säkerhet

– Skydd mot sabotage
– Skydd mot stöld
– Skydda allmänhet
– Säkerställer att ett hänglås verkligen är låst

Ökad Tillgänglighet och förenklad administration

– Effektiv och kontrollerad nyckeladministration
– Snabbare inställelsetider vid larm
– Auktoriserade skall lätt kunna få access
– Tillgänglighet även vid strömbortfall, kyla, kris etc
– Tillgänglighet vid utmanande geografisk spridning

Minskat klimatavtryck

– Effektiv distansadministration av accesser minskar koldioxidutsläpp/energiåtgång

Tidsstämplade loggar

– Uppföljning av entreprenörer
– Uppföljning av incidenter

Kostnadsberäkning och ROI

Inom till exempel eldistribution, VA, stadsnät och telekom finns ofta en omfattande hantering av egna och ibland även andra verksamheters mekaniska nycklar. I samarbete med några av dessa företag har vi tagit fram modell för att räkna ut pay off tiden för en investering i Swedlock Pro.

Då går vi gå igenom processer och rutiner för nyckelhantering tillsammans med respektive verksamhet. Med hjälp av nyckeltal för olika aktiviteter räknar vi ut hur kostnadsbilden ser ut idag jämfört med kostnaderna efter ett införande av Swedlock Pro. Steget från mekaniska nycklar till Swedlocks digitala nycklar och cylindrar leder också alltid till en minskning av koldioxidutsläppen. Ofta är denna minskning mycket större än vad man först kan tro. Ett schablonmässigt exempel finns till vänster om denna text. Kontakta gärna Swedlock för en kostnadsfri konsultation.