NYCKELN TILL STADEN

En nyckel funkar överallt.

Swedlocks koncept Nyckeln till Staden införs i allt fler kommuner. Fler och fler ser fördelarna och effektivitetsvinsterna av att samhällets aktörer kan samverka och nyttja varandras låspunkter. Samtidigt som hemtjänst och räddningstjänst kan öppna alla entréportar och dörrar, kan renhållningsbolagen använda samma lås för att komma in till soprummen. Allt sker med hög säkerhet och utan att man sitter fast i ineffektiv hantering av mekaniska nycklar. Delningen av lås möjliggörs genom Swedlocks profillösa nyckel och unika systemlösning, där den som ”äger” ett lås kan ”tillgängliggöra” detta även utanför sitt eget konto. Se filmen här

Systemets förmåga att tillgängliggöra lås mellan konton skapar också möjlighet för SOS Alarms ”Smart passage”-lösning där Swedlocks låssystem ingår som en integrerad del. Läs mer om ”Smart Passage”

Enkelhet

En nyckel till alla lås. Den enskilda verksamheten sparar tid och undviker problem med en smartare nyckelhantering.

Effektivitet

När flera viktiga verksamheter i staden delar samma digitala låsplattform blir enkelheten, effektiviteten och samhällsvinsten än mer uppenbar.

Trygghet

Rätt person får rätt behörighet på rätt plats i rätt tid. Den smarta nyckeln är aktiv när den ska och så länge den behövs, med full spårbarhet.