PRESSMEDDELANDEN
26 augusti 2020

Bommar i Järva får Swedlocks digitala lås

Swedlock installerar nu digitala lås i bommar på Järvafältet, för att förhindra olovlig trafik och genom det öka säkerheten och tryggheten i området. Projektet kommer av ett samarbete mellan Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Föreningen Fastighetsägare i Järva samt polisen, och målsättningen är att totalt 520 bommar ska få de digitala låsen.

Med Swedlocks digitala nyckel kommer behörig personal – såsom polis och räddningstjänst – kunna öppna bommarna och få tillgång till de avgränsade vägarna. Medan andra intressenter som behöver tillgång till avgränsade områden kan efterfråga dispens och få en tidsbegränsad behörighet. Någonting som kan uppnås via Swedlocks flexibla system.

Ett tryggare samhälle

Områdena har tidigare haft problem med att bommar kunnat öppnas eller forceras med relativ enkelhet, vilket gjort det möjligt för obehöriga att köra sina fordon på exempelvis gång- och parkvägar. I dialoger med boende i området har den olovliga körningen framkommit som en orsak till otrygghet och det är därmed en viktig del i vad projektet ämnar tackla.

”Det primära är att få högre trygghet i samhället och mindre trafik”, säger Mats Grönvik, Parkingenjör Rinkeby-Kista.

Installationen på Järvafältet är ett typexempel för vad Swedlock vill uppnå då man arbetar för ett tryggare samhälle genom förenklad samverkan mellan samhällets olika aktörer. Räddningstjänsten kan nu använda samma digitala nyckel och system som exempelvis servicepersonal och polisväsende, vilket underlättar stadens samverkan.

”Vi vill skapa en stor samhällsnytta med våra system, och det får man verkligen säga att det här är”, säger Kristofer Nennestam, Affärsområdeschef på Swedlock.

De första låsen har installerats på bommar och runt 500 nycklar har distribuerats för att komma igång och utbilda användarna. Ambitionen är att fler bommar ska få de digitala låsen under året.

 

Läs/lyssna/se reportagen om installationen på:

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-digitala-las-pa-bommar-i-jarva/repthn!DbESkGAbQBlMqn2F6aS@Ow/
https://www.dn.se/sthlm/digital-nyckel-ska-minska-illegal-bilkorning-pa-jarvafaltet/
https://sverigesradio.se/artikel/7536238
https://www.svtplay.se/video/27896699/lokala-nyheter-stockholm/svt-nyheter-stockholm-20-aug-18-15


För mer information, kontakta Kristofer Nennestam på kristofer.nennestam@swedlock.se