PRESSMEDDELANDEN
11 september 2020

Swedlock leverar digitala lås till Renovasjons- & Gjenvinningsetaten i Oslo

 

Swedlock har signerat ett avtal om att leverera digitala lås till ett pilotprojekt för Renovasjons- & Gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommun. Projektet har till syfte att testa möjligheterna för digital lås och nyckelstyrning för REG Oslo.

REG Oslo förvaltar idag ca. 8.000-8.500 nycklar till ca. 4.000 dörrar på insamlingsrutterna och skall nu testa moderna nyckelhanteringssystem för att effektivisera avfallsinsamlingen och nyckelhanteringen.

Pilotprojektet tar sikte på att reducera antalet nycklar som krävs för att få tillgång till innegårdar, soprum och avfallskontainrar. Målet är att effektivisera den del av arbetstiden som går till manuell nyckelhantering. Idag måste miljöarbetarna ha med sig, organisera och hålla reda på ett stort antal nycklar under sina rutter. Dessutom kräver manuell nyckelhantering betydande administrativa resurser.

“Det är väldigt spännande att vara del av detta pilotprojektet tillsammans med REG Oslo. Swedlocks digitala nyckelsystem används redan i hemtjänsten i flera kommuner i Norge, men detta är den första installationen för avfallshantering i landet. Däremot har Swedlock redan idag ett flertal installationer inom avfallshantering i svenska kommuner så vet att systemet fungerar, ökar effektiviteten och uppskattas av användarna, säger Tor Arild Mortveit, Swedlock Norge AS.

Pilotprojektet inkluderar ca. 150 lås som skall monteras på olika dörrar och portar på innegårdar och borettslag i Majorstuen-området i Oslo.