NYHETER
1 september 2021

Viktiga kvinnor i viktig tjänst – KIRtj Kvinnor inom Räddningstjänsten

En insikt ledde till handling: gör om, gör rätt. Numera är Swedlock stolt sponsor till KIRtj, Kvinnor Inom Räddningstjänsten.

Det finns gott om räddningstjänster ute i landet som investerat i digital nyckelhantering från Swedlock. Och de blir hela tiden fler. Då behövs det uppdaterat marknadsföringsmaterial, inte minst bilder som kan kompa kommunikationen. Men Swedlock hade bara män på sina bilder, och det var ett problem.

– KIRtj uppmärksammade oss på detta och det var ju bara att lyssna och skämmas en smula. Det slutade med att vi blev sponsorer och det är vi väldigt stolta över. Självklart behövs det en förening och ett nätverk som tar tillvara på kvinnors intressen i en mansdominerad bransch, säger Joel Eliasson, försäljnings- och marknadschef på Swedlock.

Mona Hjortzberg och Maria Albertsson är ordförande och sekreterare i föreningen som bildades för ganska exakt tio år sedan.

– Vi är bara runt sex procent kvinnor som jobbar operativt inom räddningstjänsten. Det finns några hundra brandstationer, runt 150 olika kommunala verksamheter. Det kan vara lätt att känna sig ensam som kvinna i en mansdominerad miljö med ofta väldigt tuff jargong. Vi finns där som ett stöd för alla när de egna skyddsorganisationerna eller fackförbunden inte räcker till.

KIRtj kan fungera som en erfarenhetsbank. Situationer, spörsmål, utmaningar. När allt samlas på ett ställe behöver inte varje enskild enhet ute i landet uppfinna samma hjul på olika håll. Det kan röra allt från arbetsmiljö och attityder till arbetskläder; att prata med producenter så att kläderna utvecklas och förbättras så att de passar fler, till exempel kortväxta, gravida eller riktigt långa personer för den delen. Men det kan också handla om opinion och påverkan, som i fallet med Swedlock.

– Om vi hela tiden pumpar ut en viss bild i samhället, i alla kanaler, om vem som kan bli brandman – då påverkar det. Självklart behöver vi visa bilder på både män och kvinnor i kommunikationen. Alla vinner på mångfald och jämställdhet.