NYHETER
1 december 2022

Swedlock är ett “Great Place to Work”

Swedlock är stolta över att tillsammans med övriga företag i RCO-gruppen kunna titulera sig som ”Great Place to Work”, enligt världens största medarbetarundersökning med samma namn.

Swedlocks fina resultat som enskilt företag är ett gott tecken på att man trivs med den härliga och familjära anda som under årens lopp byggts upp inom företaget. Ett arbetsplatsklimat och företagskultur som man är mån om att bibehålla när tillväxttakten nu höjs och antalet anställda ökar.

Undersökningen resulterade i höga resultat för samtliga företag i gruppen, totalt nästan 250 anställda, vilket visar att RCO Group består av företag som genomsyras av bra grundvärderingar.

I RCO Group ingår RCO Security, Dinbox, nimly och Swedlock.

“Stort tack till alla fantastiska ledare och medarbetare som tillsammans utvecklar RCO Group som arbetsplats. Tänk att vi tillsammans skapar en arbetsplats där vi upplever att vi kan vara oss själva, att vi får mycket frihet under ansvar, man blir väl mottagen när man börjar och dessutom känner en stolthet var man arbetar” säger Frida ten Siethoff, CHRO på RCO Group.