NYHETER
Swedlock Alert - en låsinnovation smed varselfunktion
13 februari 2023

Ny låsinnovation med varsel kan vara skillnaden mellan liv och död

Swedlock har tillsammans med Norges andra största  eldistributionsbolag Tensio har tagit fram en lösning som innebär att elnätstationen i ditt kvarter inte längre behöver utgöra en livsfara.

Det finns flera hundratusen lokala elnätstationer i Sverige. De flesta skyddas med mekaniska lås och hänglås. Men vad händer om en servicetekniker missar att låsa efter utfört arbete? Barnen som stojar på lekplatsen en bit bort kan då ta sig in till strömförande, och därmed livsfarliga, installationer.

­ – Vi vet att det kan förekomma olåsta dörrar eller luckor, både hos Tensio och andra elnätsbolag. När en anställd glömmer att låsa kan det i värsta fall få ödesdigra konsekvenser. Inte bara för offret och dennes anhöriga, men också för vårt rykte och inte minst för medarbetaren som måste leva med sitt misstag för resten av livet, säger Rolf Hilstad, senior projektledare, operativ drift på det norska eldistributionsbolaget Tensio.

Tensio berättade om riskerna med oövervakade stationer för Swedlock, som kunde möta problematiken med en ny låsinnovation. Swedlock har utvecklat ett digitalt låssystem, Swedlock PRO, som hjälper eldistributionsbolag att hålla koll på vem som låser upp deras lokaler och vid vilken tidpunkt. Systemet ger även möjligheten att ge tillfällig behörighet genom en digital nyckel. Funktionen som nu adderats, Swedlock Alert, minimerar risken för att en elnätstation lämnas olåst.


Tagits emot väl

– Swedlock Alert kräver varken batteri eller kabeldragning. Enkelt förklarat handlar det om GPS-positionering och hänglås utrustade med en särskild bygel som bara kan sättas på hänglåset när det sitter på rätt plats. Om bygeln inte sätts tillbaka innebär det att låsningen inte har gått rätt till. Då kommer vår app att varna serviceteknikern genom en notis. Om teknikern glömmer att åka tillbaka för att låsa kommer även administratören, den som är ansvarig för det digitala låssystemet, att informeras, säger Per Bielke, affärsområdeschef för samhällskritisk infrastruktur på Swedlock.

– Funktionen har tagits emot väl av våra anställda. Vi ser Alert som ett hjälpmedel och inte en övervakningsmetod, säger Rolf Hilstad.

Swedlocks förhoppning är att fler eldistributionsbolag nu ska ta efter Tensios exempel och säkra sina elnätstationer.

– Vi kan bidra till att öka personsäkerheten och hjälpa både tekniker och chefer att sova bättre på nätterna, konstaterar Per Bielke.

Länk till artikel i DN under Tema Samhällssäkerhet

Läs mer om Swedlocks hänglås