NØKKELEN TIL BYEN

En nøkkel fungerer overalt

Swedlocks konsept Nøkkelen til Byen introduseres i stadig flere kommuner. Flere og flere ser fordeler og effektivitetsgevinster ved at samfunnets aktører kan samarbeide og bruke hverandres låsepunkter. Mens hjemmetjeneste og redningstjeneste kan åpne alle hovedinnganger og dører, kan renovatørene bruke samme lås for å gå inn i søppelrommene. Alt gjøres med høy sikkerhet og uten å bli sittende fast i ineffektiv håndtering av mekaniske nøkler. Delingen av låser er muliggjort gjennom Swedlocks profilfrie nøkkel og unike systemløsning, hvor de som «eier» en lås kan tilgjengeliggjøre denne også utenfor egen konto. Se filmen her

Systemets mulighet til å tilgjengeliggjøre låser mellom kontoer skaper også mulighet for SOS Alarms «Smart passasje»-løsning hvor Swedlocks låsesystem inngår som en integrert del.
Les mer om “Smart Passasje”

Enkelt

En nøkkel til alle låser. Den enkelte virksomhet sparer tid og unngår problemer med en smartere nøkkelhåndtering.

Effektivt

Når flere viktige virksomheter i kommunen deler samme digitale låseplattform, blir enkelheten, effektiviteten og samfunnsnytten enda tydeligere.

Sikkerhet

Rett person får rett tillatelse på rett sted til rett tid. Den smarte nøkkelen er aktiv når den skal og så lenge den er nødvendig, med full sporbarhet.