Tidigare och tryggare för vård och omsorg
OMSORG

Digital nøkkelhåndtering for omsorgstjenesten

Nøkkelhåndtering i eldreomsorgen – og spesielt hjemmetjenesten – er en stor utfordring.

Men når kommuner utnytter digitaliseringens muligheter, skjer det ting. Digital nøkkelhåndtering gjør at ressursene kan brukes mer effektivt og gir økt kvalitet i omsorgen.

Med Swedlock sitt digitale låsesystem får du et smart og sikkert system med helt batterifrie, godkjente og sertifiserte låser. Det finnes låseenheter for porter, hovedinnganger, boligdører, søppelrom, vaskerom og medisinskap – og til og med hengelåser.

Personalet bruker én og samme digitale nøkkel til alle låser. Den er lastet med relevante tilganger for hvert arbeidsskift og fungerer kun under skiftet, eller under en akutt utrykning.

Off-line funksjonen gjør at systemet fungerer i ulike typer kriser hvis strøm og nettforbindelse faller ut. Personalet kan reaktivere sin digitale nøkkel og jobbe som vanlig ute hos sine pasienter.

Swedlocks system logger alle opplåsinger og forsøk på å låse opp. Administratorene håndterer enkelt tilganger, låser og nøkler i det brukervennlige Swedlock Pro Manager systemet. Sporbarhet og tidslogger skaper trygghet for ansatte, brukere og ledere. Loggene blir automatisk lastet fra de digitale låseenhetene til det skybaserte administrative systemet hvor administrator enkelt kan hente frem alle hendelser. Konseptet Nøkkelen Til Byen gir mulighet for samarbeid mellom flere kommunale virksomheter, noe som sparer ytterligere tid og penger.

Passer alle dører

Kan monteres på boligdører, hovedinnganger og søppelrom, men også i vaskerom, porter og bommer.

Batterifrie låser

Ressursbesparende og vedlikeholdsfrie låseenheter som verken krever batterier eller fast strømforsyning.

Offline funksjon

Kan fungere uten strøm og internettforbindelse. Også under ekstremvær eller andre kriser..

Loggførte besøk

Logger både åpninger og forsøk på åpninger. Full kontroll over hvem, hvor og når.

Digitale medisinskap

Nye komplette skap eller oppgrader eksisterende. Styring av ulike autorisasjonsnivåer.

Redningstjeneste og renovasjon

Samarbeid mellom kommunale aktører for effektiv nøkkelhåndtering som sparer tid og penger.

Smart

Batterifri og vedlikeholdsfri. Låsene monteres i eksisterende dørmiljø, ingen batteribytter eller elektrisk installasjon er nødvendig. En og samme nøkkel til alle låser. Nøkkelen er kun aktiv under pågående arbeidsskift eller oppdrag, noe som skaper trygghet for ansatte, brukere og ledelse.

Raskt

Like raskt som en vanlig nøkkel. Effektiv montering ved hjelp av våre erfarne montører gjør at du kommer raskt i drift og kan dra nytte av ressursbesparelsen.

Sikker

Oppfyller alle krav. Swedlocks låser er godkjent og sertifisert i henhold til SSF 3522 og brannvernstandarden EN 16341:2014. Fungerer selv uten strøm og internettforbindelse og blir ikke påvirket av forstyrrelser eller krisehendelser.

Smidig

Med Swedlocks unike DUO-lås beholdes eksisterende låsesylindere slik at eksisterende nøkler fungerer akkurat som før. Beboere og pårørende bruker vanlig lås akkurat som før og personalet bruker det nye digitale nøkkelhullet. Passer alle eksisterende låser og dører. Det finnes også smarte nøkkelbokser, hengelåser og sylindere til medisinskap, medisinvogner, bommer og porter. Med Swedlock får du en løsning for alle låser.