REDNINGSTJENESTE

Blålyspersonal gjør en bedre jobb med digitale nøkler

Nøkkelhåndteringen i redningstjenesten er en utfordring. Men når man utnytter digitaliseringens muligheter, skjer det ting. Alle blålysaktører kan bruke ressursene mer effektivt, og både kvalitet og sikkerhet øker.

Swedlocks digitale låsesystem er smart og sikkert med helt batterifrie låser. Det finnes låseenheter for hovedinnganger, porter, dører og søppelrom, – også for hengelåser, fasadenøkkelskap og nøkkeltuber. Personalet bruker én og samme digitale nøkkel til alle låser. Den er lastet med relevante tilganger for hver alarm og fungerer kun i en begrenset periode.

Swedlocks system logger alle opplåsinger og forsøk på å låse opp låser. Sporbarhet og tidslogger skaper trygghet for ansatte, eiendomseiere og forvaltere. Loggene blir automatisk lastet fra de digitale låseenhetene til det skybaserte administrative systemet hvor administrator enkelt kan hente frem alle hendelser. Konseptet Nøkkelen Til Byen gir mulighet for samarbeid mellom flere kommunale virksomheter, noe som sparer ytterligere tid og penger.
Med Smart Passasje økes sikkerheten enda mer, og enhetene får hyperrask tilgang til både objektene og til omkringliggende eiendommer.

Passer til alle dører og fasadenøkkelskap

Kan monteres på dører, porter, hovedinnganger og søppelrom men også i vaskerom, bommer, fasadenøkkelskap og nøkkeltuber.

Batterifrie låser

Krever verken batterier eller fast strømforsyning. Ressursbesparende og vedlikeholdsfrie låseenheter.

Loggede åpninger

Logger både åpninger og forsøk på åpninger. Full kontroll over hvem, hvor og når.

Tilgang til objekter med automatalarmer

Nye komplette fasadenøkkelskap eller oppgradering av eksisterende fasadenøkkelskap. Regulerer ulike tilgangsnivåer.

Samarbeid

Låssamarbeid mellom kommunale virksomheter for effektiv nøkkelhåndtering som sparer tid, penger og gir raskere innsats.

Smart

Batterifri og vedlikeholdsfri. Låsene monteres i eksisterende dørmiljø, ingen batteribytter eller elektrisk installasjon er nødvendig. En og samme nøkkel til alle låser. Nøkkelen er kun aktiv under pågående arbeidsskift eller oppdrag, noe som skaper trygghet for ansatte, brukere og ledelse.

Raskt

Like raskt som en vanlig nøkkel. Ikke behov for teknisk ekspertise, apper eller mobil. Effektiv montering ved hjelp av våre erfarne montører gjør at du kommer raskt i drift og kan dra nytte av ressursbesparelsen.

Sikkert

Oppfyller alle krav. Swedlocks låser er godkjent og sertifisert i henhold til SSF 3522 og brannvernstandarden EN 16341:2014. Fungerer selv uten strøm og internettforbindelse og er ikke påvirket av ekstremvær eller andre store kriser i samfunnets infrastruktur.

Smidig

Med Swedlocks unike DUO-lås kan du beholde eksisterende låsesylindere slik at eksisterende nøkler fungerer akkurat som før. Eiendomseiere og ansatte bruker den vanlige låsen, og redningstjenesten den digitale. Passer alle eksisterende låser og dører. Det finnes også smarte nøkkelbokser, hengelåser og sylindre for bommer og porter samt oppgraderinger til eksisterende fasadenøkkelskap og nøkkeltuber. Med Swedlock får du en løsning for alle låser. Den digitale nøkkelen håndterer tusenvis av åpninger og varsler i god tid når det er tid for batteribytte.