SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR

Forbedrer tilgjengeligheten og øker sikkerheten

Innen samfunnskritisk infrastruktur finner vi blant annet energi, vann, telekom og jernbane. Felles for disse virksomhetene er at de har en mengde av fasiliteter, små og store, med ulik besøksfrekvens. Det som skal beskyttes har også høy beskyttelsesverdi. Hvem som trenger tilgang kan variere over tid. Det kan være egne ansatte, men også entreprenører eller entreprenørens underleverandører. Det er heller ikke uvanlig at virksomheten må passere dører, porter eller bommer til andre virksomheter for å nå sitt utstyr for service, avlesing eller andre oppdrag. Dette innebærer ofte en stor utfordring med håndtering av nøkler og tilganger.

Swedlocks digitale låsesystem, Swedlock PRO, er utviklet for nettopp disse utfordringene. Dette gjør nøkkeladministrasjonen mer effektiv samtidig som det øker sikkerheten og kontrollen.

Les mer om Swedlock Pro her!

Eller last ned Swedlock Pro-brosjyren

Økt sikkerhet

– Beskyttelse mot sabotasje
– Beskyttelse mot tyveri
– Beskytte publikum
– Sikrer at en hengelås henger på riktig plass og faktisk er låst

Økt tilgjengelighet og forenklet administrasjon

– Effektiv og kontrollert nøkkeladministrasjon
– Raskere innsatstider ved alarm
– Autoriserte personer skal ha lett tilgang
– Tilgjengelighet selv ved strømbrudd, kulde, krise m.m.
– Tilgjengelighet ved utfordrende geografisk spredning

Redusert klimaavtrykk

– Effektiv fjernadministrasjon av adkomster reduserer CO2-utslipp/energiforbruk

Tidsstemplede logger

– Oppfølging av entreprenører
– Oppfølging av hendelser

Kostnadsberegning og ROI

Innenfor energi, vann og avløp, fiber og telekom er det ofte omfattende håndtering av egne og noen ganger også andre virksomheters mekaniske nøkler. I samarbeid med noen av disse selskapene har vi utviklet en modell for å beregne tilbakebetalingstid for en investering i Swedlock Pro.

Da går vi gjennom prosesser og rutiner for nøkkelhåndtering sammen med hver enkelt virksomhet. Ved hjelp av nøkkeltall for ulike aktiviteter beregner vi hvordan kostnadsbildet ser ut i dag sammenlignet med kostnadene etter introduksjonen av Swedlock Pro. Overgangen fra mekaniske nøkler til Swedlocks digitale nøkler og sylindre fører også alltid til reduksjon i CO2-utslipp. Ofte er denne reduksjonen mye større enn du kanskje først tror. Et standardeksempel ser du til venstre for denne teksten.

Ta gjerne kontakt med Swedlock for en gratis konsultasjon.