SMART PASSAGE

Digital nøkkelhåndtering for mer effektiv respons ved alarm

Swedlocks digitale låseteknologi er i Sverige en integrert del av SOS Alarms Smart Passage-tjeneste, hvor både ambulanse og redningstjeneste har rask tilgang til eiendommer uten nøkkelutfordringer. Digital autorisasjon gir mulighet for å gå inn i tilknyttede eiendommer, noe som letter arbeidet til ambulanse- og redningsetatene. Både livsviktig tid og eiendom kan spares på rask innsats. Mange redningstjenester i Sverige har eller er i ferd med å slutte seg til systemet. Swedlocks låsesystem kan integreres med andre overordnede systemer ved behov.

 

Raskt og sikkert med midlertidige tilgangsrettigheter

Ved brannutrykning eller utrykning med ambulanse aktiveres midlertidig autorisasjon via digital nøkkel til det spesifikke objektet eller eiendommen. Den utrykkende enheten trenger ikke bekymre seg for feil nøkler, og kan gå rett inn uten å kaste bort tid. Når innsatsen er over, utløper den midlertidige autorisasjonen. Med Smart Passage slipper du å håndtere fysiske nøkler, den digitale løsningen gjør det smidigere og sikrere for alle parter.

 

I Sverige fungerer det slik:

Alarm

SOS Alarm mottar alarm via 112 eller en via automatisk alarm i en eiendom.

Plassering

Når SOS vet hvor alarmen gikk, kan de bruke GEO-data for å se om Smart Passage er installert i eiendommen.

Info og autorisasjon

SOS sender informasjon til utrykkende enheter. Hvis Smart Passage er på plass, tildeles enheten midlertidig tilgang til låsene.

Utført innsats

Når operasjonen er fullført, rapporterer den utrykkende enheten til SOS og tilgangen til låsene opphører automatisk.

Swedlocks digitale låser

Swedlock bidrar til Smart Passage med vår unike låseplattform og kan levere digitale låser til alle dørtyper, porter, bommer og skap. Vi har også digitale nøkkelbrytere og digitale hengelåser i vårt sortiment.
Det er vanlig at redningstjenesten bruker dyre og værutsatte fasadenøkkelskap for å få tilgang til eiendommer. Med Smart Passage og Swedlock sitt digitale låsesystem kan fasadenøkkelskapene erstattes med Duo City-låser og en enklere nøkkelboks som monteres inne i eiendommen i stedet. Dette gir enklere tilgang for redningstjenesten og en mer kostnadseffektiv løsning for eiendomsbesitter.

Som nevnt tidligere kan ambulansen dra nytte av de digitale låsene som finnes i kommuner som allerede har innført Swedlocks låsesystem. Som oftest er det hjemmetjenesten som har ansvaret for breddeinnføring av låsene, men også renovasjonsetaten og redningstjenesten kan være ledende i prosessen. Disse kommunene får alle fordelene med konseptet vi kaller «Nøkkelen til byen».