SYKEHUS

Store effektivitetsgevinster ved redusert nøkkeladministrasjon

Sykehus har mange dører og rom som må beskyttes med lås, og det er viktig at tilgang til for eksempel tekniske rom kan begrenses til autorisert personale. I tillegg er det innganger som sjelden brukes i skallsikringen. Det er også viktig å ha full kontroll over dørene til disse inngangene. Hvem som trenger tilgang kan også variere over tid. Det kan være egne ansatte men også entreprenører eller entreprenørers underleverandører. Du ønsker også å kunne følge opp hvem som besøkte anlegget på et bestemt tidspunkt. Dette betyr ofte svært omfattende tilgang og nøkkelhåndtering, blant annet i store og avanserte nøkkelskap.

Les mer om Swedlock Pro her!

Sikkerhet

– Beskyttelse av allmennheten
– Beskyttelse for uautorisert personell
– Beskyttelse mot sabotasje
– Beskyttelse mot tyveri
– Beskyttelse mot utilsiktede driftsforstyrrelser

Økt tilgjengelighet og forenklet administrasjon

– Betydelig færre nøkler
– Effektiv og kontrollert tilgang og nøkkeladministrasjon
– Raskere innsatstider ved alarm
– Enkelt å lage midlertidige tilganger
– Tilgjengelighet selv ved strømbrudd

Tidsstemplede logger

– Oppfølging av entreprenører
– Oppfølging av hendelser

Swedlock Pro for tekniske rom

Det er svært mange tekniske rom i et sykehusmiljø. Disse er knyttet til flere ulike virksomhetskritiske funksjoner som heis, strømforsyning, IT-systemer, medisinsk utstyr med mer. Dette betyr at mange forskjellige tekniske spesialister trenger tilgang til sitt spesielle utstyr. Samtidig er det svært viktig å beskytte disse rommene mot personer som ikke har tilgang, da det både er fare for personskade og risiko for utilsiktede driftsforstyrrelser.

Med Swedlock Pro og Swedlocks digitale sylindre og nøkler øker samtidig tilgjengeligheten og sikkerheten. I tillegg er det mulig å spore og følge opp aktiviteter og hendelser i systemet via nøkkel og sylinder. Dette kan gjøres ned til minste rom/låspunkt.