MEDISINSKAP

Digitale medisinskap med batterifrie låser

Med Swedlocks digitale låsesystem kan du enkelt logge alle åpninger – og forsøk på åpninger – av alle selskapets medisinskap.

Swedlock leverer også erstatningssylindre til eksisterende skap. Det gir deg muligheten til å kostnadseffektivt og enkelt oppgradere medisinskap og gjøre dem digitale for bedre kontroll med legemidler.

Personalet bruker én og samme digitale nøkkel til alle medisinskap. Før et arbeidsskift plasseres nøkkelen i oppdateringsenheten hvor den blir lastet med relevante tilganger og aktiv tid for arbeidsskiftet. Nøkkelen brukes da i medisinskapene som en vanlig nøkkel.

De digitale nøklene deaktiveres automatisk når arbeidsskiftet er over eller når nøkkelen deaktiveres manuelt. Loggene fra alle åpninger og forsøk på åpninger returneres automatisk fra de digitale låseenhetene via nøkkelen til det skybaserte administrasjonssystemet hvor administrator enkelt kan se alle hendelser.

Sporbarhet og tidslogger skaper trygghet for ansatte, brukere og ansvarlige.

Tildel tilganger og roller
I det administrative webgrensesnittet kontrolleres tilgangsrettighetene til de ulike låsene. Brukere kan tildeles roller både på individ- og gruppenivå.

Skap i skap for ulike tilganger
Det store medisinskapet har bærehåndtak, poter, praktiske flyttbare hyller, plass til et deksel og en nedfellbar dør som kan brukes til å støtte journalføring.

Det er mulig å plassere medisinskapet Small inne i medisinskapet Large og dermed få et medisinskap med flere autorisasjonsnivåer.

Medisinskap
Large

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Det er mulig å plassere medisinskapet Small inni Medisinskapet Large, slik at man kan få et medisinskap med flere autorisasjonsnivåer.

Medisinskap
Medium

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Medisinskap Medium er gunstig når det ikke finnes behov for flere autorisasjonsnivåer.

Medisinskåp
Small

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Medisinskapet Small kan plasseres inni medisinskapet Large, slik at man kan få et medisinskap med flere autorisasjonsnivåer.