NØKKELOPPDATERINGSENHET

Oppdatering av nøkkel

For å kunne bruke nøkkelen må den oppdateres mot administrasjonssystemet. Under oppdateringen overføres gjeldende tilganger og andre innstillinger for nøkkelen. Ved oppdatering overføres også nøkkelens lagrede loggfiler til administrasjonssystemet. Oppdateringsenheten inneholder ingen lagrede data, men er bare en kobling mellom nøkkelens minne og administrasjonssystemet. Enheten er koblet til internett via LAN. Som tilbehør er det mulig å koble til via Wi-Fi og mobiltelefonnettverket. Tilgangene i nøkkelen oppdateres på noen få sekunder.

Nøkkel oppdateres enten via en fast nøkkeloppdateringsenhet eller via Swedlock-appen. Den inneholder de samme funksjonene som oppdateringsenheten, men brukes også ved installasjon av låser og service.

Aktivering av nøkkel

Når tilgangene er overført, må nøkkelen aktiveres for å åpne en lås. Dette gjøres ved hjelp av en PIN-kode som legges inn i en oppdateringsenhet, mobilapp eller aktiveringsenhet. Funksjonen brukes til å gjøre nøkkelen aktiv i en forhåndsbestemt tid og et forhåndsbestemt antall ganger etter at den har blitt oppdatert mot administrasjonssystemet. PIN-koden er personlig for brukeren. Hvis enheten ikke har en internettforbindelse eller er uten strøm, kan den fortsatt brukes til å reaktivere nøkler som må brukes. Nøkkelen får da samme tilganger som forrige gang den ble brukt.

Aktiveringsenheten er en unik og smart løsning dersom du ønsker å øke sikkerheten ytterligere. Det er mulig å aktivere en nøkkel for en kort stund, f.eks. i nødstilfelle eller alarm. Skulle nøkkelen forsvinne, kan den ikke brukes av andre.

Swedlockappen

Nøkler med Bluetooth® kan også oppdateres ved hjelp av Swedlocks app for iPhone og Android. Appen inneholder samme funksjoner som oppdateringsenheten men brukes også ved installasjon av låser og service. Nøkkelen er sammenkoblet med mobiltelefonen og kan deretter oppdateres med tilganger via Bluetooth®.

I servicedelen av appen kan du logge inn som installatør. Ved hjelp av det unike installasjonsverktøyet kan man geografisk posisjonere låsene ved hjelp av GPS, samt legge låsene rett inn i riktige låsgrupper. Låsmontasjen og dørmiljøet kan dokumenteres i appen ved hjelp av tekstkommentarer og bilder.