DIGITALA CYLINDRAR

Digitala låscylindrar för alla typer av lås

Ibland kan det vara bra att byta ut den befintliga mekaniska låscylindern utan att montera något av våra Duo-lås. Exempelvis på dörren till medicinförrådet eller till grinden där enbart behörig personal ska passera.

Därför kan du beställa någon av våra digitala utbytescylindrar. Det finns i princip en passande variant för i princip alla typer av lås.

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt SSF 3522 utgåva 1 klass 5 samt SSF 1091 utgåva 1 nivå 5. Samtliga cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. Produkterna möter högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Tillverkningen sker huvudsakligen i företagets anläggningar i Sverige.

Oval cylinder
utsida

Oval cylinder 
insida

Snowman cylinder
för hänglås

Rund cylinder
utsida

Rund cylinder
insida

Industricylinder 
mini

Industricylinder
stor

Brandboxcylinder

Tubcylinder