HÄNGLÅS

Batterifria digitala hänglås i högsta låsklass

Swedlock erbjuder marknadens säkraste digitala hänglås och kan som ensam leverantör leverera digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Tack vare att hänglåsen är batterifria är det möjligt att placera hänglåsen i princip varsomhelst. Låsen är testade och klassade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering). Vårt kraftigaste och säkraste lås är rustat för att placeras på bland annat skyddsobjekt.

Väderskyddade och med olika bygelhöjder
Hänglåsen finns i flera varianter med olika bygelhöjd samt med eller utan fjäder. Byglarna kan enkelt bytas. Många av hänglåsen är dessutom väderskyddade och klarar de flesta klimat utan problem.

HÄNGLÅSKONCEPT

DUO-hänglås är ett unikt dubbelfunktionslås från Swedlock där två, av varandra oberoende, nycklar kan användas för att låsa/låsa upp. Vid installation behålls befintlig mekanisk oval cylinder samtidigt som hänglåset kan låsas upp med Swedlocks behörighetsstyrda digitala nyckel. Precis som Swedlocks samtliga låsprodukter är DUO-hänglåset helt batterifritt. DUO-hänglåset gör det enkelt att exempelvis hantera bommar och grindar där renhållning, räddningstjänst med flera behöver ta sig fram. En komplett lösning helt enkelt.

Det går också att koppla till ett unikt tillbehör till hänglåset som påminner nyckelanvändaren om att låsa ett hänglås efter insats. I det uppgraderade låssystemet Swedlock Pro kan mobiltelefonens GPS-funktion se till att en push-notis påminner nyckelanvändaren om att utföra låsningen på korrekt plats.

Duo Hänglås

Kan förses med väderskydd. 
OBS! Relansering under tredje kvartalet 2024.

Swedlock Alert

Hänglås med varselfunktion. Bekräftar att hänglåset är låst på korrekt plats.

TILLBEHÖR

Väderskydd

Merparten av våra WP-hänglås kan nå IP68 med hjälp av ett väderskydd i gummi.