MEDICINSKÅP

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Med Swedlocks digitala låssystem loggar ni enkelt alla öppningar – och försök till öppningar – av verksamhetens samtliga medicinskåp.

Swedlock levererar även utbytescylindrar till befintliga skåp. Det ger er möjligheten att kostnadseffektivt och enkelt uppgradera medicinskåp och göra dem digitala för bättre kontroll av läkemedelsuttag.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp. Inför ett arbetspass placeras nyckeln i synkstationen där den laddas med relevanta behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Nyckeln används sedan i medicinskåpen som en helt vanlig nyckel.

De digitala nycklarna avaktiveras automatiskt när arbetspasset är slut eller då nyckeln avaktiveras manuellt. Loggarna från samtliga öppningar och försök till öppningar förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt kan se alla händelser.

Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga.

Tilldela behörighet och roller

I det administrativa webbgränssnittet styrs behörighterna till de olika låsen. Användarna kan tilldelas roller på både individ- och gruppnivå.

Skåp i skåp för olika behörighet

Medicinskåpet Large har bärhandtag, tassar, praktiska flyttbara hyllor, plats för pärm och nedfällbar lucka som kan användas som stöd vid journalföring.

Det är möjligt att placera medicinskåpet Small inuti det större medicinskåpet och på så sätt få ett medicinskåp med flera nivåer av behörighet.

Medicinskåp
Large

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Det är möjligt att placera medicinskåpet Small inuti
medicinskåpet Large och på så sätt få ett medicinskåp med flera nivåer av behörighet.

Medicinskåp
Medium

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Medicinskåp Medium är optimalt när det inte finns behov av flera behörighetsnivåer.

Medicinskåp
Small

Digitala medicinskåp med batterifria lås

Medicinskåpet Small kan placeras inuti medicinskåp Large och på så sätt få ett medicinskåp med flera nivåer av behörighet.