NYCKELUPPDATERARE

Uppdatering av nyckel

För att kunna använda nyckeln behöver den uppdateras mot behörighetssystemet i molntjänsten. Vid uppdateringen överförs aktuella behörigheter och övriga inställningar för nyckeln. Vid uppdatering överförs även nyckelns lagrade loggfiler till behörighetssystemet. Uppdateringsenheten innehåller ingen lagrad behörighetsinformation utan är enbart en länk mellan nyckelns minne och behörighetssystemet. Enheten är ansluten till internet via LAN. Som tillbehör finns uppkopplingsmöjlighet via Wi-Fi och mobiltelefonnätet. Behörigheterna i nyckeln uppdateras på några sekunder.

Uppdatering av nyckel sker antingen via fast nyckeluppdateringsenhet eller via med hjälp av Swedlocks app. Den innehåller samma funktioner som uppdateringsenheten men används också vid installation av lås och service.

 

Aktivering av nyckel

När behörigheterna är överförda behöver nyckeln aktiveras för att kunna öppna ett lås. Detta sker med hjälp av en pinkod som matas in i en uppdateringsenhet, mobilapp eller aktiveringsenhet. Funktionen används för att göra nyckeln brukbar en förutbestämd tid och ett förutbestämt antal gånger efter det att den uppdaterats mot behörighetssystemet. Pinkoden är personlig för användaren. Om enheten saknar internetkontakt eller är strömlös kan den ändå användas för att återaktivera nycklar som behöver användas. Nyckeln får då samma behörigheter som sist den användes.

Aktiveringsenheten är en unik och smart lösning om du vill öka tillgängligheten och säkerheten ytterligare. Det är möjligt att aktivera en nyckel under en kort tid, ex. vid akut insats eller larm. Skulle nyckeln försvinna kan den inte användas av andra.

 

Swedlockappen

Nycklar med Bluetooth® kan också uppdateras med hjälp av Swedlocks app för iPhone och Android. Appen innehåller samma funktioner som uppdateringsenheten men används också vid installation av lås och service. Nyckeln paras med mobiltelefonen och kan sedan uppdateras med behörigheter via Bluetooth®.

I servicedelen av appen kan man logga in som installatör. Med hjälp av det unika installationsverktyget kan lås som finns inlagda i kontots ”lager” flyttas till rätt låsgrupp. Appen används även för att geografiskt positionera låsen med hjälp av GPS. Detta används då låsens behörighet skall styras av dess geografiska position, exempelvis om tjänsten ”Smart Passage” är tillagd till systemet. Låsmonteringen och dörrmiljön kan dokumenteras i appen med hjälp av textkommentarer och foton.