SWEDLOCK MANAGER

Swedlock Manager styr behörigheterna

Swedlock Manager har ett lättanvänt webbaserat gränssnitt. Systemet är flexibelt och passar både enklare organisationsstrukturer och lite mer krävande, exempelvis säkerhets- och behörighetsstrukturer med administration i olika hierarkiska nivåer. Rapporter med olika datainnehåll, exempelvis loggar, skapas enkelt och exporteras i flera olika filformat. Admingränssnittets dashboard visar status och information om exempelvis lås och nycklar. Gränssnittet kan också kundanpassas med rapporter eller särskilda funktioner efter kundernas önskemål.

De flesta vanliga webbläsare stödjs, exempelvis Google Chrome, Microsoft Edge och Firefox. Administratörer loggar in i systemet med hjälp av användarnamn och lösenord. Säkerheten kan förstärkas med tvåfaktorsinloggning eller federerad inloggning så kallad Single Sign-On (SSO).

 

Modernt, användarvänligt och mycket kraftfullt administrativt system.

Säker tvåfaktorsautentisering.

Stöd för federerad inloggning (Single Sign-On, SSO).

Stöd för överordnad personalhantering genom katalogtjänst t.ex. AD.

Hanterar stora mängder lås och nycklar samt komplexa strukturer och relationer.

Administratörer i flera behörighetsnivåer med stöd för externa utförare, partners eller underentreprenörer.

Hanterar loggar på alla nivåer som lås, nycklar och personer.

Högsta säkerhet för mjukvara och kommunikation.

All data i systemet och all kommunikation mellan låssystemets delar är krypterad i enlighet med högsta klassen i gällande standard.