Smart Passage - Swedlock i samarbete med SOS
Smart Passage

Smart Passage för snabbare och säkrare insats vid brand

Swedlock AB:s digitala låsteknik är en integrerad del av SOS Alarms tjänst Smart Passage för fastigheter med automatlarm. Genom digital behörighet och inpassage till fastigheter effektiviseras räddningstjänstens arbete och livsviktig tid kan sparas vid insats.

Vid utryckning på ett automatlarm aktiveras en tillfällig behörighet genom en digital nyckel till det specifika objektet. På så sätt kan  räddningstjänsten ta sig in utan att oroa sig för felaktiga nycklar. Smart passage innebär en förflyttning från hantering av fysiska nycklar, till en digital nyckelhantering som är både smidigare och säkrare för alla parter. Det sparar administrativ tid och skapar förutsättningar för effektivare insatser.

Temporär behörighet för inpassering vid automatlarm

För att nyttja Smart passage utrustas fastigheter och räddningstjänstens fordon med teknik för digital inpassering. På objektet anpassas det redan befintliga passagesystemet eller installerar man nytt. I fordonet placeras en synkstation med tillhörande digital nyckel och passerkort. Vid larm tilldelas nyckeln specifik behörighet genom synkstationen och inpassering kan ske till objektet.

När räddningstjänsten når fram till byggnaden är behörigheten aktiv både på det specifika objektet samt kringliggande objekt där Smart passage finns installerat. Detta ger räddningstjänsten möjlighet att snabbt kunna utöka sin insats utan hinder. Behörigheten är endast aktiv under insatstiden och stängs av så fort händelsen är åtgärdad. På så sätt behöver varken räddningstjänst eller fastighetsägare oro sig över borttappade nycklar eller otillbörlig access.

Så här fungerar Smart Passage

Smidigare nyckelhantering

Digital låslösning från Swedlock

Till Smart Passage bidrar Swedlock med det unika BLUE-systemet och kan leverera digitala lås till alla dörrtyper, grindar, bommar och skåp. Vi har även digitala nyckelbrytare och digitala hänglås i vårt sortiment.

Vanligt är att räddningstjänsten använder dyra och väderutsatta fasadnyckelskåp för att få access till fastigheter. Med Smart Passage och Swedlocks digitala låssystem kan fasadnyckelskåpen bytas ut mot DUO City-lås och en enklare nyckelbox som monteras inne i fastigheten istället. Detta ger en enklare access för räddningstjänsten och en mer kostnadseffektiv lösning för fastighetsägaren.

Vill du veta mer om Smart Passage?

Kontakta oss gärna för mer information kring Smart Passage.

Mejla till kristofer.nennestam@swedlock.se eller fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi snarast.