VARSLINGSPROGRAM

Velkommen til Swedlocks varslingsprogram

Varsling handler om å slå alarm ved mistanke om alvorlige kritikkverdige forhold i en jobbrelatert kontekst. Vi oppfordrer alle som mistenker alvorlige kritikkverdige forhold innad i konsernet om å melde fra om dette gjennom varslerfuksjonen. Som varsler kan du alltid velge å være anonym, og saker behandles konfidensielt gjennon Swedlocks eksterne partner Interaktiv Säkerhet.

Varslerfunksjonens hensikt er å gi mulighet for å påpeke alvorlige kritikkverdige forhold på en sikker måte, slik at disse kan håndteres så effektivt som mulig og for å gi en økt beskyttelse til den som varsler. Vi garanterer at din henvendelse samt din identitet behandles konfidensielt og du vil også bli beskyttet mot represalier.

Hven kan varsle?

Alle kan varsle. Du kan være ansatt, leverandør, kunde eller noen helt utenforstående. Husk at du er omfattet av varslervernet før, under og etter at du har sluttet i virksomheten. Vi oppfordrer til primært å rapportere avvik i henhold til ordinære rapporteringsrutiner, det vil si for ansatte, nærmeste leder eller ledergruppemedlemmer. For leverandører, kunder eller andre utenforstående er du også velkommen til å kontakte noen i selskapets ledergruppe i første omgang.