OM OSS

Swedlock – Säkra Pålitliga Hållbara

Swedlock är ett ägarlett bolag med ett 60-tal anställda. Sedan 2016 ägs Swedlock AB av Hallandia Innovation AB i Halmstad. Vårt mål var att minska krånglet med nyckelhanteringen inom hemtjänsten, och vi kan nu stolt konstatera att vi uppfyllt vårt mål med råge. Våra system finns i var tredje kommun i Sverige och det tillkommer nya kunder varje månad. Sedan några år tillbaka så har vi även breddat vårt erbjudande till att omfatta fler professionella kundgrupper och fokuserar nu på att digitalisera lås och nyckelhanteringen inom all kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och utvecklar allting i våra erbjudanden i egen regi. Huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har vår tillverkning och försäljning. Vi försöker i möjligaste mån ha våra underleverantörer i närområdet så vi får ett så effektivt och nära samarbete med dem som möjligt. Det minimerar även transporter och miljöpåverkan.

Vid första anblicken kan man tycka att digitala låssystem är en rent säkerhetsmässig fråga där fokus ligger på att förhindra obehöriga att ta sig in genom en dörr. Och så är det givetvis. Våra produkter är säkra. De är rent av säkrast. Men det är när man adderar de övriga bitarna, som exempelvis hur vi gör kundens upplevelse från inköpsbeslut till ett fullt implementerat låssystem så bra och störningsfritt som möjligt, som vi verkligen gör skillnad. Vi har stor rutin på att införa digitala lås hos våra kunder snabbt och effektivt. Att våra produkter skall fungera klanderfritt år ut och år in och kräva ett minimum av underhåll är också en vinst, för kunder, oss själva och miljön.

Vi ser fram mot att få hjälpa även er att slippa nyckelkrånglet och helt enkelt bli digitala!

Johan Hörberg
VD Swedlock AB

Viktiga punkter i Swedlocks historia

2007 Swedlock lanserar nyckelgömman.

2012 Första digitala låssystemet för Hemtjänst.

2013 Lanserar det första digitala DUO-låset.

2016 Swedlock förvärvas av Hallandia Innovation AB.

2016 Lansering av Swedlock Blue.

2018 Lanserar Smart passage tillsammans med SOS Alarm och Amido.

2018 Lanserar konceptet Nyckeln till staden.

2019 Lanserar DUO-city.

2021 Den 100:e kommunen i Sverige och Norge inför Swedlock Blue.

2022 Swedlock lanserar Swedlock Pro, Swedlockappen och Swedlock BT nyckel.