TJÄNSTER

Support, service och konsulttjänster

Ett införande av digitalt låssystem innehåller inte bara hård- och mjukvara. Det kräver planering, projektering, installation, driftsättning, utbildning och support. Ett väl planerat projekt ger nöjda användare och en mycket god ROI. Swedlock har lång erfarenhet av denna typ av införandeprojekt och vi ser det som självklart att med egna resurser hjälpa kunderna med stora eller mindre delar av arbetet.

PLANERINGSFASEN

Projektledning

Införandet av ett digitalt låssystem innehåller många delaktiviteter. För att snabbt komma i gång och få en plan för vilka aktiviteter som ska ingå, samt vilken tidsåtgång som kan förväntas och vilka resurser som behövs, rekommenderar vi att man använder våra erfarna projektledare. Omfattning beror på projektets storlek, komplexitet och kundens egna resurser.

Projektering

När ett mekaniskt låssystem skall bytas ut mot ett digitalt är en av de första och viktigaste aktiviteterna planeringen av hur lås, nycklar och behörigheter skall organiseras. Såväl tillgänglighet som säkerhet behöver maximeras, samtidigt som administrationen behöver vara effektiv. I större organisationer börjar det ofta med organisationsscheman och ansvarsområden. Man undersöker också om det finns tvärgående funktioner som kräver matrisorienterade behörigheter. Gruppering av lås och personal efter behörighetsbehov gör administration och underhåll både mer enkel och mer effektiv. Förutom kunskap om låssystemets möjligheter har Swedlock erfarenhet av många olika typer av organisationer. Kunder har därför mycket att vinna på att nyttja vår kompetens inom området.

IMPLEMENTERINGSFASEN

Installation

Alla våra installatörer är experter på installation av Swedlocks lås i olika dörrmiljöer. Komplexiteteten i själva installationsarbetet kan skilja sig mycket mellan olika projekt, och olika miljöer inom samma projekt. Swedlock har ett stort team av installatörer som jobbar med införandeprojekt över hela Sverige. Våra egna installatörer de bästa att anlita när många lås skall installeras på kort tid. Swedlock är certifierad anläggarfirma enligt SSF 1040.

Utbildning

Swedlocks digitala låssystem, admin-gränssnittet Swedlock Manager och Swedlocks mobilapp är användarvänliga, men för att säkerställa att allt blir rätt från början bör man investera i utbildning. En väl genomförd utbildning av installatörer, administratörer och användare säkerställer ett lyckat införande. Våra utbildare är experter på vårt digitala låssystem och gör inget annat än att utbilda personal och installatörer

DRIFTSFASEN

Support BAS eller ALLTID,
via telefon och mail

För att säkerställa daglig drift och användning av Swedlock Pro erbjuder vi supportavtal BAS. I det ingår support via telefon och epost helgfria vardagar från kl. 08:00 och till 17:00. Supportärenden behandlas inom 60 minuter från anmälan. All telefon och mailsupport utförs av vår egen supportpersonal, som har en djup kunskap om systemet och tillgång till allt det som krävs för att stötta både administratörer och servicepersonal. Efter kontorstid kan supportärenden beställas och felanmälan göras dygnet runt via e-post  (support@swedlock.se). Supporten tar sedan kontakt med kunden första vardag efter anmälan.

Swedlock erbjuder även supportavtal ALLTID. Kunden får då tillgång till ett journummer och man garanteras telefonsupport dygnet runt alla dagar.

Drift & Licens

I den årliga avgiften ingår licensavgiften för Swedlock Pro och Swedlock Pro Manager samt alla kostnader kopplade till driften av molntjänsten. Storleken på den årliga avgiften är kopplad till systemets storlek i form av antalet lås/cylindrar. Hur många nycklar, nyckeluppdaterare, mobilappar eller administratörer en kund vill nyttja påverkar inte den årliga avgiften.