NYHETER
19 november 2019

Swedlock – del av SOS Alarms nye tjeneste Smart Passage

Swedlock ABs innovative digitale låseteknologi er en integrert del når SOS Alarm nå lanserer Smart Passage-tjenesten for eiendommer med automatiske alarmer. Gjennom digital tilgang til eiendommer blir redningstjenestens arbeid effektivisert og livreddende tid kan spares ved utrykning.

SOS Alarms lanserer i dag sin nye unike tjeneste Smart Passage, som hjelper redningstjenesten til en mer effektiv innsats da de ikke trenger å bruke tid på nøkkelhåndtering i tilfelle en alarm. I dag lagres store mengder fysiske nøkler i skap på brannstasjonene, noe som fører til en unødvendig administrativ belastning for nødetatene. Det forenkler også for eiendomseiere som ikke trenger å gi redningstjenester nøkler til låsene sine. Med introduksjonen av Smart Passage tilbys i stedet mer effektiv og sikker styring av en digital nøkkel, der SOS Alarm automatisk genererer midlertidige tillatelser for redningstjenesten til de aktuelle bygninger der alarm er utløst og som er utstyrt med den nye smarte løsningen. Swedlocks digitale låseteknologi er en viktig del av den nye tjenesten, som lar deg enkelt gi alle bygninger en smartlås uten å påvirke eksisterende låsinstallasjon eller passasjeløsning.

– Swedlocks digitale låssystem er godt utprøvd og har blitt brukt av mange offentlige virksomheter og redningstjenester med veldig gode resultater. At vi nå har gjort en viktig sosial innovasjon ved hjelp av vår unike låseteknologi sammen med SOS Alarm og Amido, ser vi som nok et gjennombrudd. Sammen har vi videreutviklet den underliggende teknologien og skapt forutsetninger for å forenkle hverdagen for nødetatene inkluseive ambulansen. Tjenesten kan bidra til mer effektiv innsats og dermed til fordel for samfunnet generelt, sier administrerende direktør i Swedlock, Johan Hörberg.

Swedlock AB utvikler, produserer og selger digitale låseløsninger til virksomheter i offentlig sektor. I dag brukes selskapets systemer blant annet innen hjemmesykepleie, renovasjon, redningstjenester og energiforsyning. Selskapet tilbyr den moderne «Nøkkelen til Byen» som forenkler, effektiviserer og skaper samfunnsnyttige fordeler ved å muliggjøre bedre samhandling mellom samfunnets aktører i hverdagen og ved spesielle hendelser. Swedlock holder til i Halmstad i Sverige og sysselsetter rundt 50 personer.

For mer informasjon om Smart Passage, kontakt SOS Alarms informsasjonssenter +46 8-205307

For mer informasjon om Swedlock AB og «Nøkkelen til Byen», vennligst kontakt administrerende direktør Johan Hörberg på telefon +46 10-4348660 eller daglig leder Swedlock Norge As, Tor Arild Mortveit, på telefon +47 416 00 217