NYHETER
13 juli 2022

Mange fordeler når hjemmetjenesten i Stockholm by velger digital nøkkelhåndtering

Karin Alfredsson er hovedprosjektleder når Stockholm by sin eldreomsorg går over til digital nøkkelhåndtering. Det dreier seg om cirka 24.000 låser i 13 ulike bydeler, hvor forholdene ser ulike ut fra bydel til bydel. Et stykke inn i det enorme prosjektet er fordelene med det digitale låsesystemet allerede åpenbare.

Noe av kompleksiteten i prosjektet er at ingen bydeler er like. Kravene ser forskjellige ut, det samme gjør tilnærmingene. I noen områder er det mye villaer, i andre kan det dreie seg om små borettslag, noen områder er mer sosialt utsatt enn andre, og i noen bydeler kan det dreie seg om kulturhistoriske verdier som må tas hensyn til når de digitale låsene skal monteres.

– Vi deler det opp i små biter og tilpasser oss de aktuelle målgruppene. En enkelt bydel hos oss kan være som en mellomstor kommune andre steder. Vi har bestemt oss for en gitt rekkefølge og vi har et rammeverk å ta utgangspunkt i, men så prøver vi å være veldig åpne og utfordre oss selv. Det som fungerer, gjentar vi, ellers utvikler vi. Vi lærer mens vi går fremover. Det er virkelig en læringsprosess som vi vil dra nytte av på mange forskjellige områder. Ved neste innføring av velferdsteknologi vil vi ha nytte av det vi gjør nå.

Den mekaniske nøkkelhåndteringen er tidkrevende og gir stress i hjemmetjenesten

– Mekanisk nøkkelhåndtering er veldig lite fleksibelt og fører lett til forsinkelser i timeplanen. Folk må reise frem og tilbake for å hente og levere nøkler. Nå fungerer én enkelt nøkkel overalt. Den lastes med riktig autorisasjon og tilganger før et bestemt arbeidsskift. Personalet kan rykke ut på alarm umiddelbart, uten å måtte ta omveien til et annet sted for å hente nøkkel. Det tar mye mindre tid å håndtere nøklene nå. Personalet kan bruke mer tid på det de virkelig er gode på og bør gjøre, altså pleie ute hos kunden.

Karin Alfredsson ser først og fremst på de digitale nøklene som en investering for hjemmetjenestepersonell. Men fordelene blir etter hvert tydelige også for brukerne

– En bruker må kanskje levere inntil tre komplette sett med nøkler til hjemmetjenesten. En for dagpersonalet, en for nattpersonalet og en for alarmgruppen. Dersom noen har fått innvilget trygghetsalarm, kan den ikke monteres før hjemmetjenesten har mottatt nøkkelen fra kunden. Det digitale systemet lar oss montere direkte, det påvirker ikke eksisterende lås og den mekaniske nøkkelen som brukes der. Samtidig erstattes alle nøklene som skal distribueres til ulike avdelinger med en digital nøkkel. I tillegg til å unngå omfattende nøkkelhåndtering, vil det være tryggere for brukerne. På sikt kan man enkelt si at digital nøkkelhåndtering kan redde liv da det legger til rette for rask innsats.

Digitale låser betyr en stor forandring for personalet. Det er ny teknologi, nye rutiner. Og det kan alltid skape litt oppstyr – men ikke denne gangen

– Nå i juni 2022 er vi i full gang med ni enheter. Tre har vært pilotområder, og slike trenger alltid litt mer tålmodighet, for det er alltid barnesykdommer når man skal introdusere noe som er helt nytt. Likevel har vi bare fått positiv respons. Dette er noe som virkelig tilfører hjemmetjenesten noe, en tydelig gevinst. Og det i en sektor som sliter og ikke får særlig store investeringer generelt.

– Det er en investering som ikke er gjort for å spare penger, men fordi vi tror på det, for forretningsnytten. Tidligere brukte hver person opptil 20 minutter på nøkkelhåndtering under et arbeidsskift. Siden det er 7000 personer som jobber i hjemmetjenesten, vil den samlede nytten være enorm.

– Det er skikkelig gøy ​​å jobbe med noe som blir tatt så godt imot i en hel virksomhet. Det kommer ny velferdsteknologi hele tiden og det er en del av vårt lederoppdrag å henge med, men det er ikke alltid man er så ivrig etter innovasjonene i driften.