PRESSEKLIPP
5 april 2023

Oslo kommune erstatter 8000 nøkler med EN digital Swedlock-nøkkel

Etter en vellykket pilottest vil Renovasjonsetaten i Oslo kommune erstatte 8000 nøkler med EN når de bytter til Swedlocks digitale låssystem.

I stedet for 8000 nøkler i store nøkkelringer, på jakt etter riktig nøkkel ved hver port eller dør, har renovasjonen nå bare EN nøkkel med tilgang til alle låsene de trenger for en dag. Det letter arbeidet og er mye tryggere enn en vanlig nøkkel som lett kan gå tapt. Skulle den digitale Swedlock-nøkkelen forsvinne, er den ubrukelig.

– Når 8000 nøkler kan erstattes med en universalnøkkel, gjør vi henting av avfall enklere og mer effektivt. Dette er et løft som kommer både ansatte og beboere til gode. Oslo kommune leder an i digitaliseringen og effektiviseringen av våre tjenester, noe denne universelle nøkkelen er et godt eksempel på, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Swedlock Norge er en stolt leverandør.

Manuelt arbeid med digital hjelp

– Renovasjonen er i sin natur et manuelt yrke som utføres hver dag. For å gi dem en enklere hverdag der jobben kan gjøres raskere og bedre, må vi kvitte oss med de analoge systemene bak, sier direktør Hans Petter Karlsen ved for renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– For noen år siden byttet vi ut kjørelister på papir med nettbrett. Nå skal vi endelig kvitte oss med nøkkelknippene. Det nye systemet vil spare tid og ressurser som i stedet kan brukes mer effektivt i vår virksomhet. Jeg tror også at beboerne, som i dag må levere ut nøkler til oss, vil sette pris på det. Avfallsinnsamlingen vil også bli sikrere og mer robust, fortsetter Karlsen.

Implementeringen starter i mai
Swedlock Norge er Renovasjons- og gjenvinningsetatens valgte leverandør av låsløsning og montering, og gjennomføringen vil starte etter planen i mai 2023. I første runde er det Oslo vest og deler av sentrum som får nye sylindre. Utvidelsen fortsetter deretter område for område og tar totalt omtrent et år.

Spørsmål om pilottesten i Norge henvises til Tor Arild Mortveit eller Alf Nyvoll

Les mer i pressemelding fra Oslo kommune

Lenke til nyhetsreportasje i NRK