DIGITALT LÅSSYSTEM – SWEDLOCK PRO

Det finns många digitala låssystem, men bara ett Swedlock Pro

I Swedlock Pro har vi samlat flera nya och smarta funktioner. De har utvecklats nära våra kunder som efterfrågat nya lösningar. Samtidigt har vi passat på att uppdatera vårt digitala låssystem. Resultatet är ett helt unikt svenskt, säkert digitalt låssystem.

Låssystemet löser utmaningar med tillgänglighet, nycklar och säkerhet inom exempelvis hemtjänst, samhällskritisk infrastruktur, räddningstjänst, renhållning och sjukhus. Swedlocks digitala låssystem innehåller lösningar för alla låstyper, från cylindrar till hänglås.

Gemensamt för dessa verksamheter:
• Omfattande hantering av mekaniska nycklar.
• Riskfylld hantering och förlust av nycklar påverkar privatpersoner eller samhällskritiska funktioner.
• Behov att följa upp och rapportera incidenter, vilket inte är möjligt med mekaniska nycklar.

Digitalt låssystem med många möjligheter

Swedlock Pro administreras i det lättanvända webbaserade gränssnittet Swedlock Pro Manager. Administratörer loggar in i systemet med hjälp av användarnamn och lösenord. För att öka säkerheten kan man använda tvåfaktorsinloggning eller federerad inloggning så kallad Single Sign-On (SSO). Systemet uppfyller de högsta säkerhetskraven (SSF 3523) men är också utvecklat för att var ett modernt arbetsredskap för administratörer, installatörer och användare.

Swedlocks systemlösning kan hantera stora mängder lås och nycklar samt komplexa strukturer och relationer. All data i systemet och all kommunikation mellan låssystemets delar är krypterad i enlighet med högsta klassen i gällande standarder. Swedlock Pro Manager passar krävande säkerhets- och behörighetsstrukturer med administration i olika hierarkiska nivåer, men fungerar lika bra för enklare organisationsstrukturer. Administratörer skapar enkelt rapporter med exempelvis loggar eller annat datainnehåll.

Systemet driftas på servrar i Sverige för att säkerställa de senaste kraven på en molntjänst för samhällskritiska aktörer. Produkterna i Swedlock Pro-serien utvecklas och produceras på Swedlocks anläggning i Halmstad.

Läs mer om Swedlock Pro Manager

En ny generation nycklar

Swedlocks nyckel finns i två utföranden, Standard och BT (med Bluetooth®). Standardnyckeln har ett utbytbart litiumbatteri och uppdateras samt aktiveras i den fasta nyckeluppdateraren. Den kan även aktiveras i aktiveringsenheten.

BT-nyckeln kan med hjälp av Bluetooth® även laddas med vanlig mobilladdare (USB-C). Utöver det kan den uppdateras och aktiveras med hjälp av Swedlocks mobilapp, vilket skapar flexibilitet och gör arbetet mera effektivt för användaren ute på fältet.

Läs mer om Swedlocks nycklar

Flexibel uppdatering och aktivering

För att nyckeln skall få rätt behörigheter inför ett arbetspass behöver den uppdateras mot behörighetssystemet före användning. Detta sker vanligtvis via fast nyckeluppdateringsenhet. BT-nyckeln kan med hjälp av Bluetooth® även uppdateras via Swedlockappen. När behörigheterna är överförda behöver nyckeln aktiveras för att kunna öppna ett lås. Detta sker med hjälp av en pinkod som matas in i en uppdateringsenhet, mobilapp eller aktiveringsenhet.

Genom aktiveringsenheten ökas säkerheten ytterligare. Det är en liten och smidig aktiveringsenhet som används för att aktivera en nyckels behörigheter precis när de skall användas, helt offline. Kort aktiveringstid på en nyckel betyder att nyckeln inte kan användas om den skulle tappas bort.

Läs mer om Swedlocks nyckeluppdaterare

App för både användare och installatörer

För att underlätta och göra arbetsdagen mer effektiv för användare och installatörer har vi kompletterat med en mobilapp. Swedlockappen innehåller samma funktioner som uppdateringsenheten men används också vid installation av lås och service. Installatörer loggar in i en speciell del av appen, den s.k. servicedelen. Det unika installationsverktyget används exempelvis vid upp- och nedmontering eller flytt av lås i systemet.

Appen används också för att positionera lås.

Läs mer om Swedlockappen

Geodatafunktioner

Positionering möjliggör flera olika funktioner. Låspositionen används inom Smart Passage så att SOS Alarm kan öppna låsen för räddningstjänst eller ambulans baserat på geografisk positionering av en olycka eller brand. Behörighet kan även styras från ruttoptimeringsprogram för renhållningsbolagen. För vissa infrastrukturella verksamheter med geografisk spridning handlar det om att positionera olika låspunkter.

Swedlock Alert (påminnelsefunktion)

Tillsammans med Swedlockappen kan Swedlock Pro påminna nyckelanvändaren om att låsa ett hänglås efter insats. Ett unikt tillbehör till hänglåset och mobiltelefonens GPS-funktion ser tillsammans till att en push-notis påminner nyckelanvändaren om att utföra låsningen på korrekt plats.

Integration och dataöverföring

Ett öppet standardiserat gränssnitt (API) möjliggör integration mot andra system, till exempel överföring av användare och loggar. Behörighetssystemet stödjer Single Sign-On, s.k. federerad inloggning och överordnad personalhantering genom katalogtjänst t.ex. AD. Specialanpassningar kan göras i samarbete med kund.